14-06-2022

Blog Gerard Schouw: Oók doorpakken bij volksziekten

Gerard Schouw park landscape geheel
Na een weekend boordevol berichten over een ferme aanpak van stikstof, over nú doorpakken, met verwijzing naar spijkerharde afspraken uit het regeerakkoord, vraag ik me wel iets af. In het regeerakkoord staat namelijk nog zo’n afspraak: over volksziekten.

Dit kabinet Rutte wil drie volksziekten aanpakken: kanker, obesitas en Alzheimer. Hoe staat het met deze plannen? En wordt daar net zo ferm doorgepakt? Deze drie ziekten raken miljoenen Nederlanders, als patiënt of familielid. De cijfers spreken voor zich. Vorig jaar kregen 124.000 mensen de diagnose kanker. In ons land lijden 290.000 mensen aan dementie, waarvan ruim twee derde de diagnose Alzheimer heeft. En ruim de helft van alle volwassenen heeft overgewicht. Zo’n 14% van de volwassen Nederlanders zelfs ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Dat is een belangrijke oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes. Het patroon in deze cijfers? De aantallen nemen allemaal toe.

Gelukkig maken we wel vorderingen bij de bestrijding van deze aandoeningen. Met name bij kanker zie je de vijfjaarsoverleving stijgen – elk jaar ongeveer met een procent – dankzij enorme inzet van geneesmiddelenbedrijven, wetenschappers en artsen. Maar er is ook nog veel werk te verzetten. Tijdige, gerichte bestrijding van deze volksziekten kan ook de druk op de zorg en de zorgkosten beperken, twee actuele thema’s. En dan heb ik het nog niet over het voorkomen van maatschappelijke kosten als arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

‘We investeren extra in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker, zowel ten behoeve van volwassenen als van kinderen.’ Dat lees ik in het coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte, met de mooie titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Als dat credo érgens van toepassing is, dan is het wel op deze drie volksziekten. Misschien heb ik iets gemist, dan hoor ik het graag, maar ik heb het afgelopen half jaar nog weinig gezien of gehoord van een ferme doortastende aanpak. Terwijl dit toch keihard nodig is.

Deze volksziekten kunnen we alleen maar samen aanpakken. Dat klinkt wellicht als een cliché, maar dat betekent over het algemeen dat er veel waars in zit. Politiek, bedrijven, wetenschappers, artsen, scholen, verzekeraars… alleen met een gezamenlijke krachtsinspanning zijn deze drie olietankers te keren. Dat het kán, grootschalig en grensoverschrijdend samenwerken, blijkt wel uit ABOARD, een vorig jaar gestart consortium tegen Alzheimer. Tientallen publieke en private organisaties werken hierin samen. Een inspirerend project, dat navolging en versterking verdient!

Geneesmiddelenbedrijven zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij het woord ‘medicijn’ denken we al lang niet meer alleen aan een pil in een bruin potje, maar aan een oplossing. Soms is een operatie of een gentherapie het meest doeltreffend. En we krijgen steeds scherper op het netvlies dat preventie, voorkomen dat iemand überhaupt ziek wordt, het betere medicijn is. Vanuit die brede visie wisselen we graag van gedachten met iedereen die werk wil maken van de strijd tegen kanker, obesitas en Alzheimer. Dat doen we bijvoorbeeld op 12 oktober, fysiek en online, tijdens ons jaarlijkse congres: de VIG Medicijndialoog. Gratis aanmelden kan al, denk mee! Er is een wereld aan gezondheidswinst te winnen.

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Aanmelden VIG Medicijndialoog


VIG Medicijndialoog header