15-02-2022

Blog Gerard Schouw: Stagneren of innoveren? Europa is aan zet!

Gerard Schouw park landscape geheel
Deze blog gaat over Europa en haar geneesmiddelenstrategie. Dat is relevant omdat het over de gezondheid van bijna 450 miljoen mensen gaat, en omdat geopolitieke belangen daarbij meespelen. Denk bijvoorbeeld aan het bezit van grondstoffen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft dan ook twee prioriteiten: ervoor zorgen dat Europa voldoende betaalbare medicijnen heeft én dat de Europese medicijnsector wereldwijd competitief is en voorop blijft lopen op het gebied van innovatie.

De geneesmiddelensector heeft de afgelopen maanden voorstellen aangedragen bij Von der Leyen om van Europa een competitieve speler te maken en om snellere en betere toegang van medicijnen te realiseren voor iedereen in Europa. Kortom, om toonaangevend te worden in de wereld.

Hoe staat Europa er eigenlijk op dit moment voor? Van de 8.000 innovatieve medicijnen en vaccins die wereldwijd in ontwikkeling zijn, komt slechts 22% uit een Europees lab. Terwijl bijna de helft uit de Verenigde Staten komt.

Is dat erg? Wel als je het in historisch perspectief zet. Dan zie je een volledige ommekeer van de situatie in de afgelopen 25 jaar. En de laatste cijfers tonen aan dat de kloof tussen Europa en de VS alleen maar groter wordt. De bittere realiteit is dat het Europese ecosysteem voor geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling geleidelijk afbrokkelt.

Om de doelstelling van voorzitter Von der Leyen - wereldleider zijn in medische innovaties – te realiseren, moet de schop snel in de grond. Het is tijd voor gerichte actie. We moeten innovatieve ondernemingen en technologieën die Europa hebben verruild voor andere delen van de wereld, verleiden om (weer) te investeren in het Europese continent.

Hoe doen we dat? Werk samen aan een robuust en voorspelbaar ecosysteem voor innovatie, publiek-private samenwerking, bescherming van intellectueel eigendom en overtuig onderzoekers van wereldklasse om hier te komen werken.

Tot slot, innovatie heeft alleen zin als patiënten ook toegang hebben tot nieuwe behandelingen. In sommige Europese landen wachten patiënten bijna zes keer zo lang op dezelfde medicijnen als patiënten in buurlanden. Dus moeten we ervoor zorgen dat patiënten sneller, rechtvaardiger en duurzamer toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen.

De eerste stap is hiervoor gemaakt. Samen met Europese instellingen en lidstaten heeft de geneesmiddelensector de ambitie om binnen maximaal twee jaar na EMA-markttoelating van geneesmiddelen te komen tot afspraken over prijzen en vergoeding die gelden voor álle 27 Europese lidstaten. Dat wordt nog een flinke uitdaging - zoals wel meer zaken in Europees verband - maar het is een ambitie die iedereen deelt. Wij staan klaar om dit gezamenlijk op te pakken!

Gerard Schouw
(directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)

Reageren?
Mail naar [email protected]