14-12-2021

Blog Gerard Schouw: Voor meer vrije handen aan het bed

Gerard Schouw nw 09-2021
De zorg staat al jaren onder grote druk, en na de vierde coronagolf op rij is de rek er volledig uit. Vele handen maken licht werk, maar wat te doen als die handen er niet zijn? We kunnen deze krachtinspanning niet eeuwig volhouden. Daarom moeten er structurele oplossingen komen.

En dan heb ik het niet alleen over al die zorgmedewerkers die graag zelf in goede gezondheid hun pensioen willen halen, maar ook over de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg in het algemeen. En daarbovenop ontkomen we niet aan de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de zorg in Nederland ook in de toekomst betaalbaar blijft? De vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken maakt de situatie nijpender.

Gupta berekende in het rapport ‘Voorkom de volgende golf’ dat we in 2040 ongeveer 2 miljoen zorgmedewerkers nodig hebben. Dat betekent dat tegen die tijd bijna een kwart van alle werkenden in Nederland actief zijn in de zorg, terwijl dit nu ‘maar’ één op de zeven werkenden is. Dat is onhaalbaar en onhoudbaar.

Er is dus nood het tij te keren. Hogere salarissen zijn – helaas - niet de oplossing; ziekenhuizen besteden nu al meer dan de helft van hun uitgaven aan personeel. Bovendien zijn extra handen simpelweg niet beschikbaar. Daarom vind ik dat we breder moeten kijken. Naar nieuwe technologieën, innovatieve aanpakken en medicijnen en nieuwe vormen van zorg.

Juist de geneesmiddelensector heeft een rol bij het ontwikkelen van behandelingen en technologieën die arbeidsbesparend zijn. Denk aan ziekenhuiszorgverplaatsingen en homecare. Toen de nood aan de man was tijdens de eerste coronagolf, hebben meerdere bedrijven vooruitstrevende E-health-initiatieven gelanceerd die zorg buiten het ziekenhuis leveren. Zoals consulten via videobellen, handige apps die de gezondheid van patiënten op afstand monitoren en zelfs chemobehandelingen bij mensen thuis.

Hoe kunnen geneesmiddelen helpen bij het voorkomen van ziekten, bij het beperken van de schade van aandoeningen en aan het verkorten van ligduur in het ziekenhuis? Ook bij preventie is de eerste gedachte vaak ‘stoppen met roken en drinken, leefstijl verbeteren’ maar er is te weinig aandacht voor de mogelijkheden en kansen van medische preventie.

Conclusie: omdat we nu al weten dat de krappe arbeidsmarkt bepalend gaat zijn voor de toegankelijkheid van goede zorg, moeten we nu doortastend aan slag met arbeidsbesparende innovaties. Dus samen de schouders eronder, voor meer vrije handen aan het bed.

Gerard Schouw
(directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)