05-11-2019

Blog Joep Rijnierse: De Tesla-patiënt

Door de komst van nieuwe technologieën zal de rol van arts en patiënt nooit meer hetzelfde zijn. Dit werd duidelijk op de Medical Affairs Professional Society meeting in oktober. Wat wordt dan die nieuwe rol? En welke gevolgen heeft dit voor ons?

De generatie die nu opgroeit is de patiënt van de toekomst. Een generatie die compleet is versmolten met digitale apparaten. Zij zijn veel beter geïnformeerd door online-tools. ‘Dokter Google’ heeft de patiënt praktisch al zijn of haar eigen diagnose gesteld. Zij zijn het die in de toekomst een compleet genetisch profiel hebben laten opstellen. Op basis van algoritmes weten ze wanneer ze medische checks moeten uitvoeren en verder houden ze alles bij met een smartwatch; Slaapt hij goed? Klopt zijn hart regelmatig? Krijgt hij voldoende rust en beweegt hij voldoende?

Mijn generatie wordt al geconfronteerd met deze ontwikkelingen. Er zijn inmiddels al sensoren in WC-brillen op de markt die in de gaten houden of we wel genoeg drinken. Dit is een voorbeeld, maar ik voorspel je dat allerlei sensoren een heel belangrijke rol gaan spelen in de (thuis)zorg van patiënten.

De rol van de arts wordt ook anders als de patiënt beter is geïnformeerd en weet wanneer hij aan de bel moet trekken. Dat moet ook wel, want we hebben straks niet meer genoeg zorgverleners. De tijd van de arts moet efficiënter besteed worden. De wereld is aan het digitaliseren, zo ook de medische wereld. Alles zal veel beter gedocumenteerd worden en artsen beschikken over data die gelinkt en/of gekoppeld aan elkaar zijn. De arts en de patiënt beslissen samen op basis van uitkomsten die relevant zijn voor de patiënt, maar ook op voorspellende analyses. Ook beslissingen over het verdere behandelpad zullen de arts en de patiënt gezamenlijk nemen.

Geneesmiddelenbedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij deze toekomstige ontwikkelingen. Wij, en met name onze medische afdelingen, kunnen helpen om dit toekomstbeeld te verwezenlijken. We zijn een partner voor arts en patiënt. Wij kunnen meedenken over datapunten en relevante uitkomsten, helpen met voorspellende analyses en het inrichten van uitkomstgerichte zorg, waarbij patiënten betrokken worden in hun behandeling en de bijbehorende beslissingen, maar ook bij de preventie hiervan. Sommige bedrijven zijn deze weg al ingeslagen.

De Tesla-patiënt wordt dus een manager van zijn eigen behandeling en gezondheid. De arts zal de patiënt begeleiden in zijn traject, maar de uiteindelijke beslissingen worden gezamenlijk genomen. In de garage zijn vele partijen betrokken, maar een ding is zeker; data is key. Die moet gekoppeld en gelinkt zijn tot één zelfsturend systeem.

Joep Rijnierse,
medisch directeur Amgen