30-08-2022

Blog Joep Rijnierse: Dit kan veel beter

Joep Reinierse
Door corona is de zorg onder grote druk komen te staan. De zorg voor niet- levensbedreigende aandoeningen, zoals bepaalde (kleinere) operaties, maar ook essentiëlere zorg werd vaak uitgesteld.

Gelukkig konden we in een recordtijd van 11 maanden Covid-vaccins ontwikkelen waardoor de ziekenhuisopnames van coronapatiënten sterk terugliepen. Inmiddels zijn we weer bijna op het niveau van voor de pandemie, en is er weer ruimte voor de ‘normale’ zorg. Wel kampen we inmiddels met opgelopen achterstallige zorg, flinke tekorten van zorgpersoneel, en moeten we voorkomen dat we met een volgende pandemie niet weer in hetzelfde schuitje terecht komen. Wat kunnen we beter doen?

In het begin van de coronacrisis gaven ziekenhuizen voorrang aan de behandeling van coronapatiënten. Begrijpelijk, maar hierdoor was er niet genoeg plek en personeel voor de zorg die niet direct met corona te maken had. Het RIVM heeft berekend dat eind 2021 er ongeveer 305.000 (!) operaties minder zijn gedaan dan zonder corona was verwacht voor de jaren 2020 en 2021. Hierdoor zijn ongeveer 320.000 levensjaren in goede gezondheid verloren gegaan. [1] Had deze zorg niet anders geleverd kunnen worden? Thuis bijvoorbeeld?

Pandemieën zullen nooit verdwijnen – COVID-19 komt nog telkens terug in verschillende vormen – en er zullen geheid nieuwe virussen en bacteriën ontstaan. Hoe kunnen geneesmiddelenbedrijven eraan bijdragen dat dit niet ten koste gaat van kwaliteit en toegang van de gezondheidszorg, die toch al zo kwetsbaar is vanwege de huidige schaarste? Natuurlijk door zo snel mogelijk nieuwe vaccins en medicijnen te ontwikkelen, aangezien dit meestal de meest effectieve behandeling is van ziektes, maar ook door te helpen bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Voor die passende zorg is het nodig dat we nauw samenwerken met de zorgverleners. Wat levert nu de beste uitkomsten voor de patiënt, bij welke patiënt, wanneer en waar? Op deze manier kan de zorg efficiënter, kunnen we de zorg ontlasten en vooral ook zorg leveren waar dit het beste kan.

Naast het feit dat nu bewezen is dat de ontwikkeling van een vaccin (en dus ook geneesmiddel) sneller kan door samen te werken, wil ik vooral pleiten voor een nog intensievere samenwerking als het gaat om de inzet van nieuwe geneesmiddelen, andere innovaties of nieuwe technologieën. Laten we vooral ook kijken naar de effecten in de dagelijkse praktijk. Als we hiervoor dan ook nog een betere data-infrastructuur ontwikkelen (ja, daar is hij weer!) kunnen we de effecten van onze zorg op de uitkomsten voor de patiënt veel beter volgen in de praktijk en bijsturen waar nodig.

Zo werken we samen aan een efficiëntere manier van zorgverlening die gericht is op de beste uitkomsten voor de patiënt, dus: de juiste zorginnovatie op de juiste plek, bij de juiste patiënt op het juiste moment. Op deze manier kan de zorg patiëntgerichter, innovatiever en efficiënter worden, wat weer zorgt voor verlichting van de huidige zorgdruk. Maar daarover later meer in een volgend blog. Laten we er eerst voor zorgen dat we blijvend de samenwerking opzoeken om de zorg voor de patiënt te verbeteren en beter voorbereid te zijn op de toekomst.