01-09-2021

Blog Judith van Beek: Standaard gepersonaliseerd?!

Judith van Beek profielfoto 2018
Diversiteit is een hot topic. Het staat voor een rijkdom aan verschillen tussen individuen. En het vinden van waardevolle overeenkomsten. Toch gaan we in de medische wereld nog te vaak uit van ‘de gemiddelde patiënt’.

Maar juist als ik ziek ben, wil ik graag op basis van mijn unieke profiel een passende behandeling. Hoog tijd dat one size fits all plaats maakt voor een gepersonaliseerde benadering van zorg en gezondheid.

Afgelopen jaren is er veel kennis opgebouwd over individuele factoren die ziekte en gezondheid beïnvloeden. Zo is aangetoond dat elke kanker uniek is. Uit DNA-onderzoek kan ook blijken dat twee borstkanker tumoren nauwelijks gelijkenissen hebben, terwijl een borstkanker tumor wél verwantschap vertoont met bijvoorbeeld longkanker. Eenzelfde fenomeen zien we ook bij immunologie. Hier hebben nieuwe inzichten in moleculaire mechanismen geleid tot het vinden van overeenkomsten tussen vormen van reuma en specifieke oogaandoeningen. Door deze onderliggende kenmerken en diversiteit zichtbaar te maken, kunnen we dus gerichter gaan behandelen én leren we van – soms onverwachte – overeenkomsten met andere ziekten.

Naast verdiepende inzichten in aandoeningen, is het wellicht nog relevanter om ook de persoon beter in kaart te brengen. Hippocrates schreef al: ‘Het is belangrijker te weten wie de ziekte heeft, dan te weten wat voor ziekte de persoon heeft’. Onderzoeken zijn vaak nog te eendimensionaal, met onvoldoende aandacht voor diversiteit. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekten bij vrouwen nog steeds minder snel worden herkend, gediagnosticeerd en behandeld.

Ik zie het als een positieve ontwikkeling dat er steeds meer aandacht is voor genderdiversiteit, maar diversiteit zou verder moeten reiken. Ben je 20 of 70 jaar? Weeg je 50 of 120 kilo? Heb je genetische aanleg voor bepaalde ziekten? En naast deze biologische kenmerken zijn juist ook sociale factoren, omgevingsfactoren en leefstijl belangrijk voor het kiezen van passende therapie én preventie.

Iemand is niet alleen uniek in zijn biologische profiel, maar ook in opvattingen en wensen ten aanzien van gezondheid en zorg. Denk aan een kinderwens, graag blijven werken tijdens een zware behandeling of het ontvangen van zorg thuis. Persoonlijke voorkeuren spelen zeker ook op het gebied van digitale zorg. Niet iedereen kan of wil gebruik maken van digitale zorgtoepassingen. Maar voor een groeiende groep die nu al dagelijks gebruik maakt van gezondheidsapps en videobellen, zal de stap naar digitale zorg en gezondheid kleiner zijn. Sterker nog, veel van mijn leeftijdsgenoten zien een videoconsult niet als innovatie, maar als een vanzelfsprekendheid. Het biedt ongekende kansen om ook deze diversiteit te omarmen en de keuze bij een individu te laten. Juist de mensen die graag gebruik willen maken van digitale zorg of bereid zijn om gezondheidsdata te delen, kunnen dan een katalysator zijn om zorginnovaties sneller toegankelijk te maken.

Door ons te blijven verdiepen in ziekten en te acteren op de unieke aspecten van ieder mens, kunnen we dus gezondheidswinst realiseren. Ik zie een toekomst voor me waarin niet genezing, maar een integrale en gepersonaliseerde benadering van gezondheid centraal staat. Dat kan wanneer we de baanbrekende ontwikkelingen in de zorg en well being integreren. Denk aan waardevolle gezondheidsdata van smartphones en wearables die we nu gebruiken voor sportprestaties en leefstijlondersteuning. Die data kunnen we ook gebruiken om ziektes beter te begrijpen, zorg te personaliseren én gezond te blijven. Laat diversiteit dus floreren, zodat we een gepersonaliseerde gezondheidsbenadering de standaard wordt. One size doesn’t fit all.

Judith van Beek

Bestuurslid bij Young Innovators of Medicine
Healthcare Systems Partner bij Roche