18-10-2022

Blog Marco Frenken: meer dan een pillenverkoper

Marco Frenken
Tijdens onze Medicijndialoog van vorige week woensdag werd weer duidelijk hoe belangrijk preventie is voor de drie volksziektes kanker, obesitas en alzheimer.

Onderzoekers, artsen, verzekeraars, overheid en de innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars zitten hierin op een lijn: naast een goede behandeling van deze volksziektes, is vooral de inzet op preventie een belangrijke focus. Ook omdat we daarmee erger voorkomen. Goed om te zien dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Gespreksleider Anouschka Laheij vroeg mij bij de opening van de middag hoe oprecht wij als geneesmiddelenfabrikanten nu eigenlijk zijn als we aangeven te willen inzetten op preventie. ‘Uiteindelijk zijn jullie toch gewoon pillenverkopers.’ Dit soort opmerkingen hoor ik vaker en het verbaast mij iedere keer weer. Laat ik het nog maar eens duidelijk uitspreken: geneesmiddelenbedrijven zijn er niet bij gebaat als mensen ziek worden. We willen goede behandelingen bieden voor mensen die ziek zijn, maar zetten ook steeds meer in op geneesmiddelen en gezondheidsprogramma’s die helpen voorkómen dat mensen ziek worden. En die daarmee helpen voorkomen dat de zorg volledig vastloopt. Ook wij hebben baat bij een goed en gezond zorgsysteem waarbij geneesmiddelen en preventieve therapieën de patiënt zo goed en zo snel mogelijk kunnen bereiken.

Door vergrijzing en een ongezonde leefstijl krijgen steeds meer Nederlanders in hun leven te maken met ziekte. Dit legt een steeds grotere druk op de zorg. Om ook in de toekomst mensen goed te kunnen helpen, moeten we de handen ineens slaan en samen inzetten op de risicofactoren van deze ziekten. Zo is van obesitas bekend dat het leidt tot allerlei andere aandoeningen, zoals diabetes en hart -en vaatziekten. Daarbij is ook secundaire preventie een sleutelwoord. Door met medicatie het overgewicht te verminderen of te voorkomen, zorgen we ervoor dat mensen langer gezond blijven.

Daarnaast willen we steeds meer inzetten op vroege opsporing van deze ziektes. Dat is zowel bij mensen met een verhoogd risico op overgewicht, als bij dementie van levensbelang. Ook daar kan stoppen met roken, beter eten en meer bewegen een groot verschil maken.

Preventie vraagt om een brede aanpak. Medicijnen zijn belangrijk, zowel als behandeling van ziekten, en voor preventie. Maar er is ook veel gezondheidswinst te behalen door het verbeteren van de leefstijl van de patiënt. Wat goed is voor je hart, is goed voor je hoofd. Daarom bieden we intensieve begeleidingsprogramma’s aan om zorginstellingen te helpen om met patiënten in gesprek te gaan, of programma’s tegen overgewicht door samen te gaan lopen. Zodat patiënten zelf meer inzicht krijgen hoe ze gezonder door het leven kunnen gaan.

Als geneesmiddelenbedrijven willen we samenwerken met andere zorgpartijen om ons in te zetten voor preventie en het behoud van goede zorg in Nederland. Samen kunnen we ons zorgsysteem toekomstbestendig maken. U bent van harte uitgenodigd!

Marco Frenken

Voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen