07-06-2022

Blog Marco Frenken: ‘Modernisering’ GVS is stap terug

Marco Frenken
Soms zet het woord ‘modernisering’ je op het verkeerde been. Je denkt aan vooruitgang, innovatie… Allemaal zaken waar wij zéér voor zijn. Maar een enkele keer is modernisering gewoon een keiharde stap terug. Dat geldt voor het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

‘De zorg dreigt onbetaalbaar te worden.’ Krantenkoppen, tweets en citaten van velen die zichzelf beschouwen als gezaghebbend in de zorg maken melding van deze frase. En dat komt toch vooral door geneesmiddelen, klinkt er dan vaak achteraan. Frappant dat het voorvoegsel ‘dure’ zo vaak wordt gebruikt voor medicijnen, terwijl ik dat onlangs niet zag bij bijvoorbeeld de verslaglegging van de eerste kunstharttransplantatie.

Hoewel alle medicijnen (met en zonder patent) in totaal al jaren slechts 8% van het totale zorgbudget beslaan en bovendien veel andere kosten uitsparen, wil de minister van VWS er toch verder op bezuinigen. Het plan is om dat te doen door een ingrijpende aanpassing van het GVS, per 1 januari 2023.

Dit plan doet me rillen, want het komt er feitelijk op neer dat voor het gros van de bestaande geneesmiddelen de vergoedingen dalen. Dit gaat miljoenen Nederlandse patiënten hard raken. Zij moeten overschakelen op een ander medicijn óf bijbetalen voor hun vertrouwde medicijn. Niet omdat dat beter is voor hun gezondheid – veel patiënten hebben juist last van een medicijnwissel – maar puur om financiële redenen.

Als dit doorgaat, ontstaat er veel frustratie en chaos aan de balie van apotheken. Het veroorzaakt onzekerheid bij patiënten, waardoor de telefoon bij voorschrijvende artsen roodgloeiend zal staan. Toch verzekert de minister de Tweede Kamer dat het niet zijn bedoeling is om de eigen bijdrage van patiënten te verhogen. Maar dat is exact wat er nu op stapel staat.

Ik ben helemaal voor modernisering en innovatie in de zorg. Sterker nog, ik leef ervoor! Maar dit voornemen slaat de plank mis. Nederland kent in vergelijking met andere Europese landen al zeer lage medicijnprijzen. Bovendien noteert het ministerie van VWS al jaren forse meevallers op het budget voor de categorie waar het hier om gaat: extramurale medicijnen, buiten ziekenhuizen en verpleeghuizen. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld nog € 108 miljoen minder uitgegeven dan begroot.

De voorgenomen bezuiniging van € 140 miljoen op het GVS is onnodig, onverstandig en onrealistisch.

Ik wens de Tweede Kamerleden die zich op 9 juni hierover buigen veel wijsheid toe!

Marco Frenken,
voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Position paper: Inbreng Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen voor geneesmiddelendebat 9 juni 2022