14-07-2020

Blog Marika Murto: Corona geeft spoedcursus duurzaamheid

Marika Murto Amgen

Marika Murto

Amgen

Een van de weinige lichtpuntjes van de corona-uitbraak is dat de CO2-uitstoot wereldwijd is gedaald. Satellietbeelden lieten nog nooit zulke heldere luchten zien. Een gevolg van minder bedrijvigheid, reizen en woon-werkverkeer. Corona geeft ons een spoedcursus in duurzaamheid.

Toen het kabinet op 23 maart de intelligente lockdown afkondigde, voor medewerkers van Amgen in Breda, ging de quarantaine al twee weken eerder in - was het voor iedereen wennen, maar ik ben verbaasd hoe bedreven we zijn geworden in thuiswerken en hoe snel we onze virtuele vaardigheden hebben we verbeterd. We blijken prima in staat ons aan te passen aan de nieuwe realiteit. Sterker nog, er zitten best een paar voordelen aan het werken op afstand zoals meer flexibiliteit, minder reistijd, en daardoor meer effectieve werktijd. Met als bijkomend effect: minder verkeersbewegingen = minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot.

Veel patiënten hebben de afgelopen maanden als onzeker en stressvol ervaren, want de reguliere zorg kwam met een schok tot stilstand. Maar ook hiervoor geldt dat de zorg over een groot aanpassingsvermogen beschikt. Er wordt volop geïmproviseerd en geëxperimenteerd met e-health. In recordtempo verbeterden ook artsen én patiënten hun digitale skills.

Onderzoeksbureau Gupta rekende uit dat patiënten, als gevolg van zorg op afstand, maar liefst 70% minder reisden. En dat bleek een onverwacht positieve ervaring voor velen; eigenlijk is zorg op afstand best prettig. Patiënten voelen zich comfortabel in de eigen omgeving en het betekent minder reistijd en wachten en dus stress.

Corona leert ons dat we met veel minder ziekenhuisbezoeken af kunnen.