28-04-2020

Blog Marika Murto: Oost, west, thuis best

Marika Murto Amgen

Marika Murto

Amgen

["

Mijn zus en broer zijn allebei huisarts in Finland. Toen ik ze de afgelopen tijd sprak over de situatie in hun huisartsenpraktijk, verraste hun reactie mij: het was er nog nooit zo stil geweest. Pati\u00ebnten staan voor een groot dilemma: moeten ze hulp zoeken of een risico nemen om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan? De meeste pati\u00ebnten kiezen ervoor om thuis te blijven.<\/strong><\/p>","

Ook hier in Nederland zie ik die trend. De aanhoudende coronacrisis leidt tot grote onzekerheid bij pati\u00ebnten. Ze mijden het ziekenhuis of huisarts; 40% van de afspraken in het ziekenhuis worden afgezegd.1<\/sup> Het aantal verwijzingen van huisartsen en andere zorgverleners is met 75% afgenomen.2<\/sup> Ook heel zorgelijk is te zien dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses - mogelijk het gevolg van uitgestelde zorg - de afgelopen weken is gedaald met 30%. Terwijl we weten dat een vroege behandeling het beste is voor het resultaat van een behandeling.<\/p>

Natuurlijk is het nu nodig om de opvangcapaciteit in het ziekenhuis<\/strong> te vergroten voor coronapati\u00ebnten. Maar ik hoop niet dat de relatieve stilte bij de huisartsen, de spreekwoordelijke stilte voor de storm is. Een storm van uitgestelde en vermeden zorg. Voor twee derde van de mensen heeft de uitgestelde afspraak in het ziekenhuis nadelige gevolgen.3<\/sup> Ook zijn er veel chronische aandoeningen die voortdurend moeten worden behandeld om verergering van de ziekte te voorkomen.<\/p>

Is dit niet h\u00e9t moment om meer in te zetten op zorg op afstand<\/strong> voor reguliere pati\u00ebnten? Zodat pati\u00ebnten die niet per se naar het ziekenhuis hoeven te komen, toch hun behandeling kunnen voortzetten. Ik heb al veel creatieve voorbeelden voorbij zien komen, zoals hotels die kamers beschikbaar stellen voor behandelingen die nu niet in het ziekenhuis mogelijk zijn, of ziekenhuizen of gespecialiseerde thuiszorgorganisaties die pati\u00ebnten thuis behandelen. Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op digitale technieken, zoals beeldbellen.<\/p>

Amgen werkt binnen het AmgenCare Programma aan oplossingen<\/strong> voor bijvoorbeeld de behandeling van chronische aandoeningen, zoals virtueel verpleegkundigenbezoek via onze thuiszorgpartners of het ontwikkelen van video\u2019s om te pati\u00ebnten te helpen bij het toedienen van hun behandeling thuis. Daarnaast houdt een speciaal team zich bezig met het verplaatsen en vervangen van bestaande zorg, om daarmee ziekenhuizen te ondersteunen in het proces om de juiste zorg op de juiste locatie aan de juiste pati\u00ebnt te bieden.<\/p>

De voordelen van zorg op afstand<\/strong> of het verplaatsen van zorg van ziekenhuis naar thuis zijn evident. Niet alleen nu, omdat er meer capaciteit in ziekenhuizen vrij komt (voor IC\/uitgestelde operaties), maar ook voor meer focus en aandacht voor complexere pati\u00ebnten in de toekomst. Dat is nodig om structureel de beschikbare capaciteit in ziekenhuizen te vergroten, aangezien een groeiend aantal oudere mensen met verschillende ziektebeelden langer thuis blijven wonen.<\/p>

Marika Murto<\/em>
Bestuurslid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen<\/em><\/p>\n

1. Onderzoek Patientenfederatie naar gevolgen coronacrisis<\/a><\/sub><\/h6>\n
2.