25-06-2019

Blog Marika Murto: Vijf gezonde jaren erbij

Marika Murto Amgen

Marika Murto

Amgen

Mijn zoon is heel enthousiast over zijn ‘smart watch’. Hij speelt nóg fanatieker voetbal, als wordt geteld hoeveel stappen hij zet. Leefstijl kan zoveel betekenen voor onze gezondheid. We moeten onze krachten bundelen, om alle kansen te benutten.

Preventie en leefstijl staan centraal in het streven naar een langer, gezonder leven. Vijf extra jaren in goede gezondheid, dát is de kernboodschap van de Nederlandse topsector Life Sciences & Health, in hun onlangs gepubliceerde vijf missies. De topsector wil ook de kloof tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen verkleinen met 30%.

Hart- en vaatziekten zijn een goed voorbeeld van aandoeningen waar leefstijl veel problemen kan voorkomen. Deze ziektes zijn de tweede doodsoorzaak in ons land. Elke dag moeten 105 families een geliefde missen vanwege een infarct of beroerte. En Nederland telt zo’n 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten.

Dankzij uitstekende specialistische zorg en medicatie is de eerste klap zelden dodelijk. De meeste mensen die een infarct of beroerte hebben gehad, beschouwen zichzelf niet als patiënt. Dat geeft aan hoe goed professionele zorg hen vaak door de eerste episode heen helpt. Toch lopen zij wel veel risico op een zwaardere klap. Optimale, preventieve zorg is daarom hard nodig.

Gelukkig krijgen leefstijl en preventie steeds meer aandacht in Nederland. Sommige gezondheidstrends zijn al zichtbaar. Denk aan het volgen van je activiteitenniveau, hartslag en slaap, met slimme horloges en andere apparaatjes. Maar om de risicopatiënten goed te kunnen identificeren, moeten we de signalering en behandeling verbeteren. De bouwstenen daarvoor liggen al klaar. Nederlandse ziekenhuizen, Amgen – het geneesmiddelenbedrijf waarvoor ik werk – en andere organisaties werken nu op Europees niveau samen om algoritmes te bouwen, om risico’s te voorspellen. Dit kan ons helpen om hart- en vaatpatiënten met een hoog risico te vinden en hun behandeling te verbeteren.

Wij, als biofarmaceutische bedrijven, kunnen deel van de oplossing zijn. Bedenk eens wat we kunnen doen! De laatste jaren zijn er enorme doorbraken gekomen in de wetenschap. Zo is er veel meer inzicht in de aansluiting tussen erfelijk materiaal en precision medicine. Ook is er veel meer mogelijk op het gebied van data-analyse en digital health. Dit geeft ons de ongekende mogelijkheid om patiënten met een hoog risico op te sporen en te behandelen.

Er zijn nog wel een paar pittige uitdagingen. Een goede nationale databank voor allerlei ziektebeelden is hierbij onmisbaar. Die is er helaas nog niet. Het Zorginstituut heeft al wel een paar stappen in die richting gezet, maar de vraag is of dit snel genoeg gaat. Een andere uitdaging heeft te maken met de prikkels in ons zorgsysteem. We zouden preventie, voorspelling en uitkomsten moeten belonen, in plaats van het aantal behandelingen of pillen. Zo ver is het nog niet. Dat betekent dat we zo veel mogelijk moeten samenwerken. Met de overheid natuurlijk, maar ook met verzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Vijf gezonde jaren erbij in 2040, het is ambitieus. Maar ik ben er zeker van dat het kan!

Marika Murto,
bestuurslid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen