07-05-2019

Blog Rob Melief: Hoezo niet transparant?

["

Wanneer de media suggereren dat farmaceutische bedrijven niet transparant zouden zijn over betalingen aan artsen, voel ik mij persoonlijk aangesproken. Medisch directeuren zijn namelijk bij uitstek betrokken bij het verschaffen van openheid.<\/strong><\/p>","

Binnenkort worden de financi\u00eble relaties die geneeskundigen vorig jaar aangingen met farmaceutische bedrijven weer openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg. In voorgaande jaren berichtten de media over \u2018bijklussende\u2019 artsen die \u2013 door de financi\u00eble be\u00efnvloeding \u2013 de medicijnen van die farmaceuten vaker zouden voorschrijven, ook als dat voor de pati\u00ebnt niet het beste zou zijn. Daar slaan de media de plank mis. Deze transparantie is er juist om mogelijke be\u00efnvloeding tegen te gaan. Een wetswijziging voegt daar niets aan toe.

Het Transparantieregister vermeldt als grootste post<\/strong> voor individuele zorgverleners de honoraria voor dienstverlening. Dit zijn vergoedingen voor het geven van lezingen en deelname aan adviesraden. Verder staan er bedragen in voor deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten en financi\u00eble ondersteuning van projecten die de pati\u00ebntenzorg ten goede komen.
Voor de ontwikkeling van nieuwe en betere geneesmiddelen is samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en behandelaars essentieel. Zij streven er, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, naar om de juiste behandeling voor de juiste pati\u00ebnt beschikbaar te krijgen. Behandelaars schrijven een geneesmiddel alleen voor op basis van wetenschappelijk bewezen effectiviteit en veiligheid van dat middel.

Over die medische inzichten moet daarom kennisuitwisseling zijn op wetenschappelijke bijeenkomsten, zodat voorschrijvers kunnen bepalen wat de beste behandeling voor hun pati\u00ebnten is. Deze educatieve dienstverlening \u2013 werk waar tijd, expertise en energie in wordt gestopt \u2013 verdient gewoon een gepaste vergoeding. Z\u00f3nder dat iemand zich daarvoor hoeft te schamen.

In mijn bedrijf bepaal ik<\/strong>, op basis van mijn opleiding als arts en in mijn rol als medisch directeur, samen met compliance commissies zorgvuldig voor welke diensten we betalen, en voor welke niet. In het Transparantieregister melden wij wie we betalen voor deze werkzaamheden. Dat zijn artsen, of vaak de ziekenhuizen waar zij werken, die het belangrijk vinden dat er onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gedaan wordt. Op basis van hun kennis worden zij gevraagd om daarover te onderwijzen. Zij zijn de eersten die resultaten in de praktijk zien en daarom als eersten een nieuwe behandeling kunnen voorschrijven, als hun inschatting is dat hun pati\u00ebnt het meest gebaat is bij deze behandeloptie.

De juiste behandeling voor de juiste pati\u00ebnt. Dat is het streven van artsen, maar \u00f3\u00f3k van bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Heel transparant voor iedereen.

Rob Melief,
medisch directeur Sanofi Genzyme
<\/em>
\u2018Wacht evaluatie Transparantieregister af\u2019<\/a>

Transparantieregister Zorg steeds vollediger<\/a><\/p>"]