09-06-2020

Blog Sander Veltkamp: Waar een wil is, is een weg

CAR t-celtherapie bloedkanker
Ik ben trots op de bijdrage die ons land op wereldschaal levert op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe therapieën. Nederland heeft alles in huis voor een ijzersterk innovatieklimaat: hoog opgeleide professionals, een sterke life sciences & health sector en goede publiek-private samenwerking. Maar het tempo om deze innovaties te implementeren, mag omhoog.

Want, tegelijkertijd is Nederland kritisch, polderend en onze besluitvorming stroperig. Eigenschappen die de kwaliteit soms ten goede kan komen, maar ook tot onnodige vertraging kan leiden. Zoals het geval is bij de activatie van klinische studies of beschikbaar maken van nieuwe behandelopties voor patiënten. We kunnen leren van andere landen, meer kennis delen, gebruik maken van datasystemen en sneller schakelen.

Gelukkig gaat er ook veel goed en vinden we vaak een oplossing. Zo is Nederland voorloper geweest met klinisch onderzoek met nieuwe CAR-T behandeling voor patiënten met ernstige vormen van bloedkanker. Het opdoen van ervaring met een dergelijke nieuwe behandeling in ons land is belangrijk. Daarnaast is er een productiefaciliteit gebouwd in Hoofddorp om deze geavanceerde nieuwe behandeling op grotere schaal te kunnen produceren voor patiënten in heel Europa.

En onlangs heeft de regering, na een lang debat, besloten tot een snellere vergunningsprocedure voor bedrijven en laboratoria die medicijnen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen willen testen. Hierdoor kunnen farmaceutische bedrijven hun nieuw ontwikkelde gentherapieën en vaccins sneller testen door middel van klinisch onderzoek.

De coronapandemie heeft laten zien dat versnelling mogelijk is als de nood aan de man is. In Nederlandse ziekenhuizen zijn klinische studies zeer snel van de grond gekomen waarin patiënten met het SARS-CoV2-virus worden behandeld. Hierbij werken geneesmiddelenbedrijven nauw samen met verschillende partners zoals het RIVM, ziekenhuizen, Medisch Ethische Toetsingscommissies en contract research organizations (CROs).

Ik hoop dat deze intensieve samenwerking en snelle, weloverwogen besluitvorming ook in het post-COVID 19-tijdperk voort kan worden gezet. Laten we dit vasthouden. Waar een wil is, is een weg.

Sander Veltkamp
(Medisch Directeur Gilead Sciences, Nederland)

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]