08-12-2021

Blog Sara McCabe: De klok tikt voor kankerpatiënten – ook tijdens corona

Sara McCabe
Het lijdt geen enkele twijfel dat de nieuwe coronagolf in Nederland, met extra waakzaamheid, thuiswerken en haperende, veel van ons vergt en opnieuw een groot beroep doet op onze flexibiliteit. Maar naarmate de pandemie voortduurt, zie ik de zorgen, stress en angst bij kankerpatiënten, hun naasten, verzorgers en patiëntenorganisaties steeds verder toenemen.

De ziekenhuizen lopen weer vol met corona-patiënten. En dat heeft pijnlijke keuzes tot gevolg. Ondertussen tikt de klok voor kankerpatiënten gewoon door, terwijl de actie stokt. Voor de meeste vormen van kanker geldt: hoe vroeger je het ontdekt, hoe beter het kan worden behandeld. Maar ook hoe lager de behandelingskosten op de langere termijn.

Helaas zien we nu crisissituaties bij screenings, behandeling en onderhoudszorg bij kanker. Bevolkingsonderzoek moet doorgaan! Want het missen van diagnoses - 5.000 volgens IKNL tijdens de eerste corona-golf in 2020 - is onaanvaardbaar.

Wereldwijd ligt het aantal kankergevallen nog steeds 26% tot 51% onder pre-COVID-niveaus[1]. Als ik specifiek kijk naar longkanker, bleek uit een Spaanse studie dat er 38% minder nieuwe gevallen van longkanker werden gediagnosticeerd tijdens de coronapandemie, in vergelijking met de pre-COVID-19- periode[2].

In Nederland zagen we ook een terugval in het aantal nieuw gediagnosticeerde tumoren van de luchtwegen in 2020, maar gelukkig is dit vanaf juni 2020 weer genormaliseerd[3]. Kijkend naar de huidige druk in de zorg, hoop ik dat er voor deze patiënten niet opnieuw stagnatie optreedt.

Dat COVID-19 tot grote tekortkomingen in het zorgstelsel heeft geleid, weten we nu al. Meer aandacht voor preventie is zeker nodig, maar we moeten alert blijven op de toegang van innovatieve behandelingen en oplossingen voor patiënten. De opkomst van e-Health oplossingen, thuisdiagnostiek en -consulten is in een stroomversnelling gekomen en die trend zal blijven. Ik hoop dat we met aandacht nog meer steun kunnen vragen voor deze snelle ontwikkelingen.

Tot slot een oproep om in deze uitdagende tijden goed voor elkaar te zorgen. De volledige impact op de kankerzorg is nog onbekend - maar de zorg die zich uitstrekt tot familieleden, collega's op het werk en de patiënten zelf – mogen we niet onderschatten. Laten we samen dankbaar zijn, elkaar ondersteunen en dit naar elkaar uitspreken. Samen bereik je meer. Dat wil je altijd en juist nu tijdens deze feestdagen!

Sara McCabe

(general manager Amgen)


[1] Aitken M, Kleinrock M, Karanis Y. Global Oncology Trends 2021: Outlook to 2025. 2021 Jun. Available at global-oncology-trends-report-2021-05-21-forweb.pdf (iqvia.com)

[2] Astor L. Study shows increase in lung cancer mortality, decrease in diagnosis during COVID-19 pandemic

[Internet]. Cancer Network. 2021 [cited 2021 Jun 2]. Available from: https://www.cancernetwork.com/view/study-shows-increase-in-lung-cancer-mortality-decrease-in-diagnosis-during-covid-19-pandemic.

[3] IKNL, https://iknl.nl/covid-19/covid...