09-03-2021

Blog Sara McCabe: Elke mening telt, maar bouwen doe je samen

Sara Mc Cabe LR landscape
Zoals 2020 een spannend jaar was voor de politiek in mijn thuisland, de Verenigde Staten, is dat moment nu aangebroken in Nederland: de verkiezingen komen eraan! Hoewel ik hier geen stemrecht heb, volg ik de verkiezingsdebatten met grote interesse.

De afgelopen weken passeren in hoog tempo alle belangrijke thema’s die de toekomst van Nederland gaan kleuren. De crisis in de gezondheidszorg is een prominent discussiepunt in de recente debatten. Dat is niet gek, we zitten immers nog middenin een pandemie. En dat vraagt om dringende actie: hoe komen we uit deze crisis? Welke maatregelen zijn nodig om de reguliere zorg weer op gang te brengen? En nog belangrijker: hoe maken we de gezondheidszorg schokbestendig?

Deze pandemie heeft ons geleerd hoe kwetsbaar de Nederlandse gezondheidszorg is en hoe belangrijk nieuwe geneesmiddelen en vaccins zijn. Het is fijn dat dit besef breed aanwezig is bij politieke partijen. Maar er is meer nodig om ons voor te bereiden op mogelijke toekomstige pandemieën, om medicijntekorten terug te dringen, om zorgkosten in de hand te houden en voldoende zorgpersoneel te behouden. De manier waarop we deze problemen te lijf gaan, daarover lopen de meningen nogal uiteen.

Wat mij opvalt vanuit Amerikaans perspectief, is de enorme diversiteit van ‘voices’ aan tafel met (37!) partijen die meedoen aan deze Tweede Kamerverkiezingen. Ik vind het ongelooflijk positief dat tijdens de verkiezingsperiode zoveel verschillende meningen, standpunten en ideeën te horen zijn. Ik zie het als een verrijking van het debat en dit komt alleen maar ten goede aan de kwaliteit van de oplossingen die we samen moeten vinden om de zorg toekomstbestendig te maken.

Veel partijen zien grote mogelijkheden voor preventie en uitkomstgerichte zorg, en daar ben ik blij mee. Ook in het Mauritshuisdebat dat Amgen samen met MSD en Janssen organiseerde, en het HollandBIO/VIG-debat, speelden deze thema’s de hoofdrol in de discussies. Voor mij was het een belangrijk moment om te horen dat de visie op medicijnen aan het veranderen is: geneesmiddelenontwikkeling is een investering, geen kostenpost. En, daar waar de toegang tot geneesmiddelen stokt, worden de uitkomsten negatief beïnvloed.

De belangrijke uitdagingen waar we nu voor staan, moeten we samen vormgeven. En ik hoop dat alle zorgpartijen hun eigen rol daarbij oppakken. Vanuit Amgen zijn wij bijvoorbeeld actief betrokken bij preventie op het gebied van osteoporose. Maar er is nog zoveel meer waarbij we kunnen helpen. Als stem van deze industrie, grijp ik mijn kans om samen te werken aan de transformatie van de zorg en actief rekenschap af te leggen over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is wat wij omarmen in de Code van de VIG. En natuurlijk heeft ieder daar zijn eigen visie op, want samenwerken met verschillende partijen betekent ook dat je verschillende ideeën en meningen hebt. Verschillen zijn welkom - maar verbindingen ook!

Ik wens u veel wijsheid bij het maken van uw keuze op 15, 16 of 17 maart!

Sara McCabe
(general manager Amgen Nederland)