31-05-2022

Blog Sara McCabe: Mijn visie op #dezorgvanmorgen

Sara McCabe
Bij woorden als ‘investeren’ en ‘rendement’ denken veel mensen aan vastgoed, aandelen of bitcoins. Maar heb je wel eens nagedacht over investeren in gezondheid, door preventie? Investeringen nú leveren in de toekomst veel gezondheidswinst op. Dat kun je ‘menselijk rendement’ of ‘zorgrendement’ noemen.

Verreweg het meeste geld in ons zorgstelsel gaat naar het behandelen en genezen van ziekten. Dat is een slechte investering. Strikt genomen is het niet eens een investering, omdat je de kosten achteráf maakt, als er al sprake is van ziekte. Tijdig investeren in preventie voorkomt veel leed en kosten.

Ik lees met lede ogen in de media dat we met z’n allen minder zijn gaan sporten en bewegen, de afgelopen jaren. En dat we deze afname niet of nauwelijks compenseren. Ook de jeugd laat het helaas afweten. Niet elke jongere natuurlijk, maar toch. We weten dat jongeren met name in de puberteit hun botdichtheid opbouwen, en dat deze opbouw onder meer wordt gestimuleerd door lichaamsbeweging. Wandelen, bijvoorbeeld, of trampolinespringen.

Maar op dit moment haalt slechts 36% van hen de bewegingsrichtlijn van de Gezondheidsraad. Chillen op de bank, met of zonder mobieltje in je hand, is kennelijk veel aantrekkelijker… Ik vrees dat er daardoor over enkele decennia nog veel meer gevallen van osteoporose zijn dan de huidige 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen. Dan hebben we het nog niet over andere ziekten die je met voldoende beweging en een gezond eetpatroon kan voorkomen, zoals obesitas of hart- en vaatziekten.

Natuurlijk ben ik er om het goede voorbeeld te geven aan mijn kinderen. Ik zeg vaak tegen hen dat bewegen goed is voor je gezondheid, net als het eten van fruit en groente. Eigenlijk zou de hele samenleving moeten investeren in gezondheid als vanzelfsprekend moeten zien. Een mooi actueel voorbeeld is het Radboudumc, dat deze week – vooruitlopend op een mogelijk politiek besluit – alvast zélf de btw op groente en fruit betaalt voor haar medewerkers.

We zouden gezamenlijk moeten werken aan het voorkomen van ziekten of zwaardere zorg. Dat levert een zeer waardevol, breed rendement op: minder menselijk leed, minder uitval door ziekte, meer gezonde levensjaren, vaak ook minder druk op de zorg en – niet te vergeten – meer energie om van het leven te genieten.

Graag denk ik mee over een rigoureuze vernieuwing van de zorg. Ik ben dan ook blij met het initiatief van het Zorginstituut Nederland, dat er op gericht is iedereen te laten meepraten en meedenken over die vernieuwing. Dus daarom: #dezorgvanmorgen.

Sara McCabe,
general manager Amgen Nederland