07-09-2021

Blog Sara McCabe: Op naar 100!

Sara Mc Cabe LR landscape
Patiënten wachten steeds langer op nieuwe medicijnen. Daar wordt niemand blij van. Patiënten niet, de overheid niet, de wetenschap niet en ik ook niet. Als relatieve nieuwkomer probeer ik te begrijpen wat de achterliggende redenen zijn en waarom dit niet sneller kan. Wordt het niet tijd om van de landen om ons heen te leren? Ik denk van wel!

Als een geneesmiddel goedgekeurd is, bedraagt de gemiddelde wachttijd nu 510 dagen voor geneesmiddelen die in de sluis zijn geplaatst; een speciaal proces dat tot vergoeding moet leiden. Dat is ongeveer zeventien maanden! Deze tijd is bijna verdubbeld de afgelopen vier jaar. Al die tijd komt het geneesmiddel niet bij de patiënt, voor wie elke dag extra wachten er één te veel is. En dat ze er baat bij hebben is al aangetoond in de studies en in de praktijk in de andere landen.
Het lijkt zo oneerlijk omdat een patiënt in Duitsland al na dertig dagen na goedkeuring over een nieuwe medicijn kan beschikken, en de Nederlandse patiënt die net over de grens woont niet.

Aan wat voor soort geneesmiddelen moet je dan denken? Is het een handvol medicijnen die een miljoen euro per patiënt kosten? Zeker niet! Het zijn bijvoorbeeld nieuwe combinatietherapieën voor Multiple Myeloom, die een duidelijke gezondheidswinst opleveren voor patiënten en waarop patiënten nu al negen tot negentien maanden wachten. En hier is het einde is nog niet in zicht.

We moeten af van het onduidelijke ‘patchwork’ van procedures waar telkens weer maatregelen bijkomen. Met een nog langere wachttijd tot gevolg. Kunnen we niet meer kijken naar landen om ons heen? Bijvoorbeeld naar Duitsland? Of Frankrijk en Engeland, waar president Macron en minister-president Johnson oproepen tot veel snellere toegang voor patiënten en verwijzen naar het systeem in Duitsland. Of misschien ligt de oplossing wel bij een eenduidig Europees beleid?

Maar laten we dit urgente probleem vooral zo snel mogelijk aanpakken én creatief zijn met elkaar om hier in Nederland oplossingen te vinden. De goede elementen van onze buurlanden kunnen we daarbij meenemen en laten we vooral kijken naar een toekomstbestendig systeem. Er zijn hier al mooie voorbeelden van.

Ik, maar ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, wil graag samen met de politiek, artsenorganisaties, patiëntorganisaties en het Zorginstituut kijken naar oplossingen. De kans op genezing of een betere levenskwaliteit moet niet door stroperige onderhandelingen worden ontnomen. Daarom steun ik de campagne #terugnaar100 en ik zal pas rusten als we gezamenlijk weer onder de 100 duiken.

Sara McCabe

(General manager Amgen)