19-10-2021

Blog Sara McCabe: Samen naar een gezonde toekomst

Sara Mc Cabe LR landscape
Onze sector staat voor een gezonde toekomst. Voor mij gaat dit verder dan alleen geneesmiddelen ontwikkelen en produceren om mensen beter te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Een gezonde toekomst staat voor mij ook voor een toekomst zonder negatieve effecten van klimaatverandering op de gezondheid van mens en aarde. Niet alleen de bedrijven hebben daarin een rol, maar iedereen die in onze sector werkt (en daarbuiten), inclusief mijzelf.

Duurzaamheid vereist persoonlijke inzet. Ook bij mij thuis hebben we veranderingen doorgevoerd, nadat de kinderen op school leerden over hun eigen ecologische footprint. Zo zijn de plastic waterflessen vervangen door hervulbare flessen, gaan we vaker fietsen of te voet ergens naar toe in plaats van met de auto, en we trekken er vaker op uit in de natuur. Andere veranderingen kosten wat meer tijd en investering, maar hebben ook meer impact op de langere termijn, zoals de zonnepanelen op ons huis en de komst van een elektrische auto.

Net zoals ik dit doe in het kleine gezelschap van mijn familie, kan iedereen dit doen, inclusief onze lidbedrijven. Sterker nog, zij doen dit al, ontdekte ik toen ik in het kader van de maatschappelijke Code van de VIG, over inspirerende praktijkvoorbeelden las op het gebied van duurzaamheid. In 2020 tekenden al acht geneesmiddelenbedrijven de Green Deal Duurzame Zorg en begin oktober kwamen daar nog eens acht bedrijven bij. Met de Green Deal spreken wij de belofte uit ons in te zetten om de footprint van de zorg in de komende tien jaar te halveren. Een teken dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties.

Onze concrete besparingsdoelen richten zich op CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in water en het creëren van een gezonde leefomgeving. Zo heeft mijn bedrijf Amgen als doelstelling om in 2027 CO2-neutraal te zijn. We willen dit bereiken door te investeren in innovatieve energiezuinige productiemethoden, inzet op duurzame energie, de verduurzaming van het wagenpark en het stimuleren van (elektrisch) fietsen.

Er zijn ook talloze mooie initiatieven van andere bedrijven, variërend van afvalscheiding, papierloos werken, overstap naar energiezuinige (led)verlichting, uitbannen van plastic verpakkingen, boomplantinitiatieven, tot het behalen van het BREEAM certificaat - Building Research Establishment Environmental Assessment Method - een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Er gebeurt al zoveel! En elke verandering van een ‘vervuilende’ naar ‘duurzame’ gewoonte, doet ertoe. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van doen: investeren op de juiste manier en veranderingen doorvoeren. De inzet van onze sector aan een gezonde toekomst eindigt niet bij het ondertekenen van de Green Deal – elke dag moeten we elkaar scherp houden en invulling geven aan een gezonder, duurzamer toekomst. En ik ben blij dat ik – net als mijn (con)collega’s – daar elke dag aan mag meewerken.

Sara McCabe
(General manager Amgen)

Video Green Deal

Nieuwsbericht Acht leden VIG tekenen Green Deal Duurzame Zorg