13-07-2021

Blog Sara McCabe: Woorden én daden

Sara Mc Cabe
Een maatschappelijke Code voor geneesmiddelenbedrijven. Toen ik net in Nederland kwam, waren mijn eerste gedachten ’Zijn dit alleen maar woorden of ook daden?’ Nu, een jaar later, kan ik constateren dat de Code springlevend is, en actief vorm krijgt en wordt gegeven door mijn collega’s in de sector. Ik vertel u graag waarom ik dit ben gaan geloven.

Als geneesmiddelbedrijf zijn we door de aard van ons werk al gebonden aan een groot aantal regels, voorschriften en wetten. Voor patiënten en de samenleving is het van cruciaal belang dat wij ons hier ook aan houden. Maar de Code gaat veel verder dan een set regels en wetten. Het gaat om de normen en waarden die weerspiegelen hoe wij werken en onze maatschappelijk verantwoordelijkheid zien. Het opent de discussie, zowel intern als extern, over bestaande en toekomstige (ethische) dilemma’s. En bovenal, de opzet van deze Code als groeimodel – met een onafhankelijk Adviescollege en een model waarbij we jaarlijkse evaluaties uitvoeren – versterkt mijn geloof in de Code.

Op 8 juli heeft de Vereniging de herziene Code geïntroduceerd met nieuwe normen over verantwoorde prijsstelling en eerlijk marktgedrag. Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen na een gevraagd advies aan het Adviescollege en zijn door alle 40 leden onderschreven. Ik vind dit een belangrijke stap vooruit ten opzichte van onze oorspronkelijke versie van de Code, waarin deze normen niet waren opgenomen.

In het jaarrapport van het Adviescollege was (uiteraard) veel aandacht voor corona. Door zich samen met de samenleving in te zetten tegen deze pandemie heeft de geneesmiddelensector een grote verantwoordelijkheid op zich genomen en ook veel waarde getoond. Drie vaccins van leden zijn in ruim één jaar goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Het bedrijf waar ik voor werk heeft maatschappelijk zijn steentje bijgedragen door medewerkers met een medische achtergrond in staat te stellen om vrijwilligerswerk te doen. Zoals Danny die in een verpleeghuis heeft gewerkt ten tijde van de eerste golf. Al deze mooie en inspirerende voorbeelden die onze maatschappelijke betrokkenheid laten zien, zijn binnenkort te vinden op de website van de VIG.

Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten een heel bijzonder jaar. Met deze update van de Code hopen we moeilijke onderwerpen te kunnen benaderen vanuit een ethische oprechtheid. We zijn trots op de steun van onze leden en hopen dat we een nieuwe open dialoog kunnen voeren over positive change met derden. We hebben laten zien dat de Code springlevend is en hebben daad bij woord gevoegd. Maar we gaan door; we blijven ons inzetten om de Code te verbeteren en verder vorm te geven. Daarbij gaan we graag in gesprek met partners in de zorg. Want het blijft nodig om de vinger aan de pols te houden. Doet u ook mee?

Sara McCabe
(general manager Amgen)

P.S. Als u meer wilt weten over de Code en waarom het zo belangrijk is om een gedragscode te hebben, luister dan eens naar de VIG Talk over de Code.