07-02-2022

Boehringer Ingelheim Nederland gehuisvest in energiepositief kantoor EDGE Amsterdam West

Boeringer Ingelheim, EDGE Amsterdam, duurzaam
Begin 2022 verhuisde Boehringer Ingelheim Nederland naar een van meest duurzame kantoorgebouwen van Europa: EDGE Amsterdam West. Voor het behalen van het duurzaamheidscertificaat (BREEAM Outstanding), was circulariteit een belangrijk onderdeel in elke fase van de herontwikkeling. Het gebouw is uitgerust met meer dan 6.000 m² aan zonnepanelen en thermische energieopslag onder de grond, waardoor EDGE Amsterdam West meer energie oplevert dan het verbruikt. Zo zetten zij samen een stap richting een CO2-neutrale toekomst.

In elke fase van de herontwikkeling zijn materialen zoals verwijderde gevelelementen en een deel van de bestaande betonstructuur opnieuw gebruikt. Met meer dan 6000 m² aan zonnepanelen en thermische opslag zal de totale energievraag van het gebouw naar verwachting ruim onder de totale energiedrempel blijven om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo zetten we samen een stap richting een CO2-neutrale toekomst.

De wens van Boeringer Ingelheim om te verhuizen komt voort uit een behoefte vanuit de organisatie aan een nieuwe manier van werken waarbij collega’s meer met elkaar zijn verbonden en er meer synergie ontstaat om te blijven innoveren. Naast een nieuwe manier van werken bleek vooral duurzaamheid een belangrijke drijfveer voor deze verhuizing. Hun wereldwijde ’Sustainable Development – For Generations-programma’ sluit goed aan op het zeer duurzame concept van EDGE Amsterdam West. In 2030 willen zij CO2-neutraal zijn in onze bedrijfsvoering.

Duurzame ontwikkeling is sinds de oprichting in 1885 verankerd in hun kernwaarden. Boehringer Ingelheim streeft altijd naar verbetering: naar betere therapieën, naar betere oplossingen voor de gezondheidszorg en naar een betere wereld. Voor deze generatie en de volgende. Familie is erg belangrijk voor het familiebedrijf. Hun werknemers, patiënten, gemeenschappen en partners maken allemaal deel uit van die familie.

Ga voor meer informatie naar Boehringer Ingelheim - Value Through Innovation (boehringer-ingelheim.nl)