17-05-2022

Sofie Boutkan (NKI): ‘Passende behandeling voor elke patiënt’

Sofie Boutkan
‘Vroeg-klinisch onderzoek begint met de juiste mensen bij elkaar brengen’, zegt Sofie Boutkan. Zij startte bijna een jaar geleden als Clinical Alliance Manager bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI).

‘Ik richt me volledig op de samenwerking met geneesmiddelenbedrijven en andere partijen en netwerken die van belang zijn voor vroeg-klinisch onderzoek’, zegt Boutkan. ‘Binnen het NKI is dit een nieuwe functie, maar ook binnen het werkveld ben ik deze rol nog niet eerder tegengekomen. Vanuit ons team voor vroeg klinisch onderzoek was er de behoefte aan een dedicated persoon, die zich volledig richt op het aangaan en onderhouden van strategische partnerships en samenwerkingen met onder meer geneesmiddelenbedrijven. Daar besteed ik dus het grootste deel van mijn tijd aan. Ik breng partijen bij elkaar en inventariseer de verwachtingen en behoeften van alle stakeholders. Wat willen wij, wat wil de ander en waar zit de match? Vervolgens zorg ik ervoor dat er ook wordt doorgepakt.'

Grote internationale studies

De focus ligt daarbij op sponsor-initiated trials voor de behandeling van kanker, opgezet door geneesmiddelenbedrijven. Het gaat vaak om grote, internationale studies, met beperkte patiëntaantallen. Deze fase 1 en first-in-human studies zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe en passende behandelingen.

Verbindende schakel

Artsen hebben hun handen vol aan patiëntenzorg en onderzoek. De Clinical Alliance Manager ontzorgt en bewaakt de voortgang van de processen. In de praktijk betekent dat vooral: de juiste partijen met elkaar te verbinden, contacten te leggen op basis van de behoeften van arts en firma én het vinden van de juiste mensen binnen een firma. Boutkan: ‘Dat laatste is een sport op zich. Voor het onderzoeksteam en artsen helpt het enorm als ik dat deel voor ze uit handen kan nemen. Ik open deuren voor hen.’

De combinatie van onderzoek en kliniek maakt het mogelijk om resultaten uit het lab of onderzoeksvoorstellen vanuit de praktijk direct te vertalen naar klinisch onderzoek. Dat is de kracht van ons instituut.

Sofie Boutkan | Clinical Alliance Manager bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI)

Zelf op zoek

Daarnaast onderzoekt Boutkan welke nieuwe partijen en studies interessant zijn voor vroeg-klinisch onderzoek voor het NKI.
‘Daarbij denken we na over de trends en ontwikkelingen. Welke partijen zijn interessant en met wie willen wij graag samenwerken? We gaan dus zelf ook actief op zoek naar studies die interessant zijn voor ons instituut. Dat heeft te maken met ambities. We willen voor de patiënten de meest veelbelovende en nieuwste middelen beschikbaar stellen. De studies die ook écht toegevoegde waarde hebben en vernieuwend zijn.’

Van lab naar studie

Het NKI heeft zelf ook een grote tak investigator-initiated onderzoek. Boutkan: ‘Dat is de kracht van ons instituut. De combinatie van onderzoek en kliniek maakt het mogelijk om resultaten uit het lab of onderzoeksvoorstellen vanuit de praktijk direct te vertalen naar klinisch onderzoek. Van bench naar bedside. Daarbij wordt ook de samenwerking opgezocht met geneesmiddelenbedrijven. Zo kunnen we elkaar versterken in onze ambitie om elke patiënt in Nederland een passende behandeling te geven.’

Ruim twintig jaar expertise

Het NKI heeft veel te bieden op gebied van vroeg-klinisch onderzoek, geeft Boutkan aan, maar dat is nog niet altijd even goed zichtbaar voor de buitenwereld. Het is haar ambitie om het Early Drug Development Center van het NKI wereldwijd duidelijker op de kaart te zetten. ‘Ons instituut is uniek. Dat komt niet alleen door de ruim twintig jaar expertise op het vlak van vroeg klinisch onderzoek. We zijn 100% gefocust op oncologie én alles bevindt zich onder één dak. De specialisten, onderzoekers en alle faciliteiten die nodig zijn voor fundamenteel, preklinisch en klinisch onderzoek. ‘We kunnen dus direct de vertaalslag maken’, vertelt ze enthousiast.
Een praktijkvoorbeeld dat goed illustreert wat het NKI in huis heeft, is de Beacon studie.

Moleculaire diagnostiek

Voor farmaceutische bedrijven is het NKI ook aantrekkelijk omdat moleculaire pre-screening onderdeel is van de reguliere ziekenhuisdiagnostiek. Met Whole Genome Sequencing en Next Generation Sequencing worden patiënten gescreend op afwijkingen of mutaties die vaak gevraagd worden voor de inclusie in een klinische studie. Daarbij trekt het instituut samen op met de Hartwig Medical Foundation.

Zichtbaarheid

Deze sterke punten zijn vaak wel bekend bij lokale teams in Nederland, maar niet altijd daar buiten. En omdat de meeste vroeg-klinische studies plaatsvinden binnen een internationale context, ligt hier nog wel een uitdaging, geeft Boutkan aan. Veel bedrijven kiezen nu vaak voor vroege fase studies voor andere landen, zoals de Verenigde Staten en Canada, vanwege de schaalgrootte, maar ook omdat de hoofdkantoren vaak daar gevestigd zijn.

‘Daarom is het voor ons instituut heel belangrijk dat wij ook internationaal een goed netwerk ontwikkelen’, legt Boutkan uit. ‘Ik heb veel contacten met lokale teams, maar je merkt dat beslissingen voor het opstarten van klinische studies toch worden genomen op de hoofdkantoren. Daar zetten we steeds meer op in.’

Aantrekkelijk vestigingsland

Boutkan hoopt dat haar rol van Clinical Alliance Manager niet alleen bijdraagt aan een betere zichtbaarheid van het NKI, maar ook Nederland beter op de kaart zet als aantrekkelijk land voor klinisch onderzoek. ‘Onze ambitie is dat er voor iedere patiënt een passende behandeling komt. Klinisch onderzoek ligt daaraan ten grondslag en is ontzettend belangrijk voor kennisontwikkeling. De expertise hebben we in Nederland, we hebben heel goede specialisten en onderzoekers en dat moeten we benutten. Het is er dus allemaal. Nu is het zaak dat industrie en onderzoekers intensiever met elkaar gaan optrekken. Uitwisseling van expertise resulteert immers in een win-win situatie voor álle betrokkenen!’