27-08-2019

Brexit: goede voorbereiding, maar geen garanties

‘Het ziet er naar uit Nederlandse patiënten na een harde Brexit niet te maken krijgen met extra medicijntekorten. Maar garanties kunnen we niet geven.’ Dat zegt Merit Boersma, hoofd Communicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

‘Vanaf het begin hebben alle partijen het probleem serieus aangepakt. Dat is heel goed gegaan’, aldus Boersma.
Een harde Brexit per 31 oktober wordt steeds waarschijnlijker, nu in Groot-Brittannië premier Johnson is aangetreden. Bijna alle farmaceutische bedrijven hebben ervoor gezorgd dat ze voor die datum hun productie, kwaliteitscontroles of registratie hebben verplaatst naar het Europese vasteland, schreef Skipr afgelopen week. Zo blijven hun geneesmiddelen voldoen aan de Europese registratieregels.

Voorraden
Voor enkele medicijnen is er mogelijk niet voor 31 oktober een oplossing. Maar in dat geval verlenen de Europese registratie-autoriteit EMA en de IGJ samen een tijdelijke ontheffing, zodat groothandels deze geneesmiddelen alsnog kunnen importeren uit Groot-Brittannië.
Peter de Jong (ceo van farmaceutische groothandel Brocacef) is er zo van overtuigd dat de leveranties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geen haperingen gaan opleveren, dat hij geen enkele extra voorraad heeft aangelegd.

Cruciaal
Eerder dit jaar stelde minister Bruins (Medische Zorg) een lijst op van vijftig cruciale geneesmiddelen, waarvan hij niet kon garanderen dat die na 31 oktober konden worden geleverd aan Nederlandse patiënten. De lijst is niet openbaar gemaakt, om onrust en hamsteren te voorkomen.

Hinder beperken
Zodra in 2016 bekend werd dat Groot-Brittannië de Europese Unie zou gaan verlaten, hebben leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zich optimaal ingezet om de hinder voor patiënten tot een absoluut minimum te beperken. Daartoe is samengewerkt met allerlei organisaties, zoals het ministerie van VWS, CBG, IGJ, groothandels en apotheken.

Geen garanties
Het lijkt er op dat die intensieve voorbereidingen hun vruchten afwerpen. Toch kan de Vereniging niet volledig uitsluiten dat er door een harde Brexit medicijntekorten ontstaan.
Boersma: ‘Dit is een unieke situatie, die niemand eerder heeft meegemaakt. Van belang is ook dat internationale handelsstromen een grote verwevenheid kennen, en dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. We kunnen het risico op tekorten niet volledig uitsluiten, maar hebben ons optimaal voorbereid.’

Skipr: ‘Geen medicijntekorten door Brexit’