28-09-2021

Brigitte Drees: Succesfactoren voor bloeiend ecosysteem

Pivot Park Brigitte Drees HR sep 2021
Brigitte Drees, directeur Pivot Park, werkt dagelijks aan een levendig ecosysteem voor innovatieve bedrijven in de geneesmiddelensector. In aanloop naar de VIG Medicijndialoog ‘Boston aan de Noordzee’ op 7 oktober deelt ze haar tips en succesfactoren om het ondernemerschap en LSH-ecosysteem bloeiend te houden.

Met meer dan 650 professionals vanuit 60 bedrijven verdeeld over ruim 7 hectare is Pivot Park één van de snelst groeiende campussen in Nederland. Het bedrijvenpark heeft ruim 25.000 vierkante meter aan R&D-faciliteiten, laboratoria en clean rooms. Brigitte Drees is sinds maart 2018 directeur van deze Brabantse hot spot voor farmaceutische innovatie. Als geen ander kent ze de kansen en bedreigingen die er zijn voor farmaceutische bedrijven die in Nederland klinisch onderzoek en productie willen starten en opschalen.

Samenwerking

Drees: ‘De kracht van Pivot Park is de natuurlijke manier waarop we hier met elkaar samenwerken. De bedrijven onderling, maar ook met de instellingen om ons heen, zoals de hogescholen, de universiteit en de overheid, zoals de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).’ Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Citryll en Ardena. Drees: ‘Citryll ontwikkelt op dit moment antibodies voor auto-immuunziektes, terwijl Ardena de bioanalytics doet voor de klinische studies.’

Lectoraat

Daarnaast is deze maand het lectoraat met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) van start gegaan. Binnen deze samenwerking staan hybride leeromgevingen centraal. Drees: ‘Studenten pakken vragen op vanuit bedrijven die daar zelf niet aan toekomen. En als deze onderzoeksvragen te complex worden voor de hogeschool, betrekken ze de Radboud Universiteit of TU Eindhoven erbij. Dat ziet er zeer veelbelovend uit.’ Pivot Park stelt hier zogenoemde innovation vouchers voor beschikbaar, zodat de financiering ook eenvoudiger wordt.

Groei

Pivot Park groeit en bloeit volop, zegt Drees trots. ‘Op dit moment zijn we druk bezig met het uitbreiden van onze laboratia en kantoorpanden, om tegemoet te komen aan de groeibehoefte van onze bedrijven. Er komt een nieuw zogenoemd multi-tenant -gebouw, een groot lab- en kantoorgebouw van 10.000 m2 voor nieuwe bedrijven, maar ook voor bestaande bedrijven die toe zijn aan ruimere behuizing. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw gebouw voor Pharming, waar de productie gaat plaatsvinden van Ruconest [een goedgekeurde behandeling voor acuut erfelijk angio-oedeem, red]. Ook pakken we de ontwikkeling van een incubator op.’

De kracht van Pivot Park is de natuurlijke manier waarop we hier met elkaar samenwerken

Verbeterpunten

Wat heeft Drees nodig om het ecosysteem van Pivot Park, maar ook breder, voor de life sciences & health-sector, bloeiend te houden en te verbeteren? Drees: ‘Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat startups zich hier thuisvoelen in onze community en over de juiste faciliteiten kunnen beschikken, zoals shared facilities en open access labs in een goede incubator en scale-up ruimte waar ze kunnen doorgroeien. Dat houdt ook in dat er een goed landelijk LSH-fonds moet komen voor startups, zodat ze niet door een diep dal moeten gaan – de valley of death – maar een springplank krijgen. En dus niet te lang stil hoeven te staan bij de volgende stap van ontwikkeling.’

Talentontwikkeling

Drees: ‘Verder moeten we zorgen dat er voldoende talent is. De basisopleidingen in Nederland zijn goed in orde, maar we moeten zorgen dat ze zich verder ontwikkelen. Door het bieden van life long learning en hybride leeromgevingen, kunnen mensen zich verder specialiseren. Talent kan je ontwikkelen, en daarmee kan je groei ook daadwerkelijk realiseren.

En als die bedrijven groeien - en je wilt de productie hier in Nederland houden - dan moeten we ervoor zorgen dat er voldoende productielocaties zijn; ‘Plots’ met de juiste bestemming, maar ook milieuvergunningen, zodat deze soepel gerealiseerd kunnen worden. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor bedrijven die we vanuit het buitenland naar Nederland willen trekken.’

Boston aan de Noordzee

Overall, is het belangrijk dat de regering zich uitspreekt over het belang van de life sciences & health-sector, vindt Drees. ‘Ik hoop dat ze dat ook op papier durven zetten, en naar buitenlandse bedrijven uitstralen dat ze welkom zijn in Nederland en hier de steun kunnen krijgen die ze nodig hebben.

De Nederlandse geneesmiddelensector heeft nu al een omvang en innovatieve kracht om trots op te zijn. We zijn goed gepositioneerd om uit te groeien tot het Boston aan de Noordzee, mits we deze sector een zetje geven in de goede richting. Vanuit Pivot Park ondersteun ik deze ambities van harte en werk ik samen met Groningen, Leiden en het ministerie van VWS aan een groeifondsaanvraag onder de naam PharmaNL. Dus laten we de sector een impuls geven en de hele waardeketen versterken! Zodat Nederland er niet alleen nieuwe geneesmiddelen bij krijgt en deze zelf kan maken in Nederland, maar ook verdiencapaciteit genereert in een sector die duurzaam is en maatschappelijke toegevoegde waarde heeft.’

VIG Medicijndialoog

Op 7 oktober organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de VIG Medicijndialoog over Boston aan de Noordzee; hoe maken we Nederland pandemiebestendig? En welke rol kan de geneesmiddelensector spelen bij het gezonder, weerbaarder en welvarender maken van Nederland. In de ochtend staan er vier inspiratieworkshops gepland door Clémence Ross-Van Dorp, Ida Haisma, Carmen van Vilsteren en Thomas Grosfeld.

De output van de workshops wordt op 7 oktober ’s middags besproken in het plenaire online deel, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Key note speaker in dat middagdeel is voormalig minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende.

VIG Medicijndialoog: meer info en aanmelden

Lees ook het artikel ‘Pivot Park Oss: koploper in snelle groei’ in de brochure Boston aan de Noordzee