03-05-2022

Brits rapport: 400.000 arbeidskrachten weg door Covid

Engeland NICE Brits
In het Verenigd Koninkrijk kunnen als gevolg van Covid-19 zo’n 400.000 mensen niet meer werken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het IPPR (The Institute for Public Policy Research) afgelopen week publiceerde.

Het betreft mensen die hun baan kwijt zijn vanwege long-Covid, uitgestelde zorg en verslechterde geestelijke gezondheid. Volgens het onderzoeksinstituut neemt de economische activiteit van het Verenigd Koninkrijk hierdoor dit jaar af met naar schatting £8 miljard.
Omgerekend naar Nederland zou dit betekenen dat rond de 100.000 mensen de arbeidsmarkt verlaten, als gevolg van Covid-19. Maar een soortgelijk onderzoek is er nog niet voor ons land.

Kostenpost of hoeksteen?

De onderzoekers stellen dat Britse politici de uitgaven voor gezondheidszorg te lang hebben behandeld als een kostenpost die in de hand moet worden gehouden, in plaats van als een hoeksteen van een bloeiende, welvarende economie. Covid-19 heeft laten zien dat we op een andere manier naar gezondheid moeten kijken, stellen de onderzoekers.
Daarom roept IPPR op tot een nieuwe post-pandemische benadering van de gezondheid van het land. Die benadering moet ervoor zorgen dat mensen langer van een gezond leven kunnen genieten en dat de gehavende economie kan herstellen.

Rechtvaardig, gezond en welvarend

De denktank lanceert een nieuwe commissie voor gezondheid en welvaart, om te onderzoeken hoe een goede gezondheid de basis kan vormen voor een eerlijke en welvarende economie. Deze commissie onderzoekt de fundamentele hypothese dat een rechtvaardiger land gezonder is, en dat een gezonder land welvarender is. De komende twee jaar werkt de commissie samen met bedrijven, vakbonden, academici, gezondheidsprofessionals en politici om een blauwdruk te ontwikkelen om gezondheid en welvaart te stimuleren.

Handen aan het bed

‘Een goed initiatief’, aldus Gerard Schouw van directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Dit benadrukt het belang van een herwaardering van de zorg. Gezondheid is niet alleen de basis van welzijn, maar ook van welvaart. Dit rapport onderstreept nog eens in duidelijke cijfers dat gezondheid en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’

Schouw wijst op een bericht dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week publiceerde.
‘We zien dat wachtlijsten weer steeds verder oplopen en dat er te weinig handen aan het bed zijn. Inmiddels wachten 120.000 extra mensen op zorg door Covid-19.’
Medische innovaties, zoals nieuwe vaccins, medicijnen en digitale oplossingen, kunnen bijdragen aan een lagere werkdruk en slimmere inzet van zorgverleners, zodat zij patiënten sneller en beter kunnen helpen. Daarom onderzoekt de VIG hoe geneesmiddelen niet alleen mensen beter maken, maar ook wachtlijsten kunnen verkorten en zorgen voor meer handen aan het bed. Dit onderzoek verschijnt binnenkort.

IPPR rapport ‘Health and Prosperity’