24-01-2023

Budget Innovatiekrediet klinische projecten met € 10 miljoen verhoogd

Shutterstock 1922200124_laborante vrouw_microscoop
Het budget voor het Innovatiekrediet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is ook in 2023 vastgesteld op € 60 miljoen. Dit jaar is er € 30 miljoen beschikbaar voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten is daarmee € 10 miljoen opgehoogd ten opzichte van 2022.

Alle in Nederland gevestigde bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Innovatiekrediet. Het krediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief. Het ministerie van EZK levert hiermee een bijdrage aan innovatieve projecten die niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd.

Samenwerking

Het maximale bedrag voor een project is € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en
€ 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Het kredietpercentage varieert per aanvraag en is afhankelijk van de grootte van de onderneming en of het project in een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Lees meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van het Innovatiekrediet op de website van het ministerie.