06-07-2021

Burgemeesters en VNO-NCW luiden alarmklok over vestigingsklimaat

Organon lab vestigingsklimaat
‘Onze positie brokkelt langzaam af.’ Dat schrijven 50 burgemeesters en VNO-NCW in een brief aan informateur Hamer. De VIG ondersteunt de oproep en deelt de zorgen over de verslechtering van het vestigingsklimaat in Nederland.

Door samenwerking en een open houding heeft Nederland sterke regionale clusters opgebouwd. Door de mix van mkb-bedrijven, grote bedrijven en kennisinstellingen zijn ecosysteem ontstaan waarin de partijen elkaar versterken. Dit unieke samenspel is alleen mogelijk met een goede en aantrekkelijke leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en een betrouwbare en voorspelbare overheid. Zaken die voor Nederland altijd ‘top of mind’ zijn geweest, en waar we nu de vruchten van plukken.

Alarmklok

‘Wij zien steeds meer serieuze signalen in onze omgeving dat onze positie langzaam afbrokkelt. Op lijstjes doet Nederland het nu goed, maar dat komt vooral door cijfers en prestaties uit het verleden’, aldus de burgemeesters en voorzitters. Zij maken zich grote zorgen over de kwaliteit van onderwijs en de achterblijvende investeringen in innovatie en internationale bereikbaarheid. Ondertekenaars van het manifest zijn onder andere de gemeenten Leiden en Oss, waar twee belangrijke biofarma clusters bestaan.

Zigzag-beleid

‘In de afgelopen periode was er veel sprake van zigzag-beleid en gejojo. Daar houden ondernemers niet van, die willen weten waar ze aan toe zijn. Veel investeerders in onze regio’s zagen we daarom afhaken’, schrijven de burgemeesters en regio-voorzitters. Gerard Schouw, directeur VIG, beaamt dit; ‘Onze sector kenmerkt zich door grote investeringen die pas jaren later renderen.’ De bouw van een nieuwe fabriek kost honderden miljoenen euro’s en kan pas na vijf jaar gebruikt worden. ‘Voorspelbaarheid is enorm belangrijk bij dat soort beslissingen’, vult Schouw aan.

Ambitie

De achterstanden moeten volgens de burgemeesters en VNO-NCW worden opgepakt door het nieuwe kabinet. Hiervoor hebben ze zes concrete ambities geformuleerd ter versterking van de bereikbaarheid, talentontwikkeling en kennispositie. Gerard Schouw reageert: ‘We zijn blij dat deze boodschap door zoveel organisaties en gemeenten wordt ondersteund en uitgedragen. Dat geeft echt aan dat het menens is. Er ligt een duidelijke taak voor het nieuwe kabinet.’