26-04-2021

Campagne wijst ondernemers op belang intellectueel eigendom

Mona Keijzer Rijksoverheid
De Nederlandse overheid startte in april een nieuwe campagne, ‘Intellectueel Eigendom: kroon op je werk’. In een toelichting gaf staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) aan dat de coronacrisis veel creativiteit en veerkracht van onze ondernemers vraagt.

‘Bedrijven van klein tot groot blijven, zo goed als het kan, gericht op innovatieve groei’, aldus Keijzer. ‘Daarom is het juist nu belangrijk om een campagne te starten over dit onderwerp. Immers, de overgrote meerderheid van ondernemend Nederland blijkt het registreren van een merknaam, een creatief model of een octrooi op een technisch innovatieve uitvinding na te laten. En dat terwijl intellectueel eigendom een basisvoorwaarde is om de concurrentie te kunnen aangaan. Het kan ook leiden tot fors meer inkomsten, zeker voor het mkb.’

Logisch

Het lijkt logisch: als je zelf een boek schrijft, een uitvinding doet of een bepaald product ontwikkelt, dan mag je daar ook van profiteren. Het zou raar zijn als jij alle moeite doet, creatief bent of risico gaat lopen en anderen zonder vergoeding daar van profiteren door je product na te maken. Om dat te voorkomen is er een heel stelsel van intellectueel eigendom ingericht. Denk aan het auteursrecht, merkenrecht en het octrooirecht.

Europees onderzoek
Maar nog lang niet iedereen maakt hier optimaal gebruik van. Recent Europees onderzoek wees uit dat minder dan 5% van de Nederlandse ondernemers hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht heeft laten registeren. Dit terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers, variërend van 68% voor mkb’ers tot 18% voor het grootbedrijf.

Kennis beschermen
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is blij met deze campagne. ‘Voor geneesmiddelontwikkelaars is het octrooirecht van levensbelang: zonder octrooien geen geneesmiddelen en vaccins.’
Schouw vindt de boodschap ook heel relevant voor wetenschappers en ondernemers. ‘Bij Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven vindt onderzoek plaats van wereldklasse. Het is belangrijk om uitvindingen te beschermen via het octrooirecht, omdat anders niemand meer wil investeren in innovaties. Wetenschappers en bedrijven krijgen hiermee het vertrouwen van financiers, kunnen financiële middelen uit de markt halen en daarmee geneesmiddelen ontwikkelen.’

Groot bereik
De campagne is in het leven geroepen door vijf overheidsorganisaties die betrokken zijn bij intellectueel eigendom en bijna alle Nederlandse ondernemers bereiken: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Octrooicentrum Nederland/RVO.nl, de Benelux Office for Intellectual Property, de Kamer van Koophandel en de Raad voor plantenrassen.

Meer informatie over de campagne is te vinden op IEgoedidee.nl.