06-07-2021

Carla Vos op NFKC-symposium: ‘Geneesmiddelenontwikkeling is symbiotisch model’

Carla Vos
‘Geneesmiddelenontwikkeling is een symbiotisch model, waarin de academie en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Het zijn geen gescheiden circuits; we kunnen niet zonder elkaar.’

Dat zei Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vorige week tijdens een symposium over academische geneesmiddelontwikkeling, georganiseerd door de Stichting Nationaal Farmaceutisch Kennis Centrum (NFKC).

Delen expertise

Ruim 140 toehoorders volgden het symposium vanuit huis, onder leiding van Henk-Jan Guchelaar, hoofd afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie LUMC en voorzitter van de stichting. NFKC beoogt samen met landelijke partners geneesmiddelenontwikkeling binnen de academie een impuls te geven, door expertise landelijk beschikbaar te maken en academische onderzoekers te ondersteunen in het registreren van (zelf ontwikkelde) geneesmiddelen.

Versterken

Vos vertelde hoe zij vanuit het perspectief van de geneesmiddelensector de samenwerking tussen de academie en het bedrijfsleven ziet. ‘Ik geloof dat we elkaar hard nodig hebben en elkaar ook verder kunnen versterken. In die zin heeft Nederland een unieke uitgangspositie, als je ziet hoe zo’n groot aantal bedrijven, start-ups en universiteiten elkaar weten te vinden in een uniek (geografisch compact) ecosysteem. Met Schiphol en Rotterdam als vaandeldragers van een geweldige infrastructuur. Kortom de LSH-sector heeft Nederland wat te bieden.’

Langer en gezonder leven

En dat vindt de VIG niet alleen. De Sociaal Economische Raad (SER) stelde in haar studie ‘Toekomst van de zorg’, dat de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving, arbeidsmarkt en economie. We leven langer en gezonder dan enkele decennia geleden, en dat is voor een belangrijk deel te danken aan zorginnovaties, aldus de SER. Vos: ‘Dit is een rechtstreeks pleidooi om meer te investeren in Nederlandse medicijn- en vaccininnovatie.’ Daarnaast benadrukte VNO-NCW in het Toekomstpact Biotechnologie 2025 dat Nederland de kennis, ervaring én handelspositie heeft om Europees koploper in biotechnologie te worden.

Ambitie en lef

Vos: ‘Om deze unieke positie van Nederland te verzilveren is ambitie, lef en doorzettingsvermogen nodig. Van groot belang hierbij is dat de samenwerking tussen academie, biotech en geneesmiddelenbedrijven verder wordt versterkt. Door onder andere elkaars expertise en rol te erkennen, innovatieprikkels te behouden en een cultuur van samenwerken te bevorderen. Met als gezamenlijk doel: nieuwe innovatieve geneesmiddelen beschikbaar maken én houden voor patiënten!’

Groeibriljant

Deze boodschap werd woensdag versterkt door Frank Matthijsen, CFO bij MSD, in een interview over het ondernemers- en investeringsklimaat in Nederland in het radioprogramma ‘Zakendoen’ van BNR Radio. De exportwaarde van één bedrijf, MSD, is meer dan de totale kosten aan geneesmiddelen in Nederland, vertelde Matthijssen. Kortom de sector is een groeibriljant voor de Nederlandse economie.

Terugblik bijeenkomst NFKC dinsdag 29 juni