04-11-2022

Carla Vos over Green Deal 3.0: ‘Samen voor duurzame zorg’

Ondertekening Green deal 3 0 min Kuipers en Harbers
©

Minister Kuipers (links) en minister Harbers tekenen de Green Deal 3.0

Minister Ernst Kuipers van VWS, minister Harbers van I&W en diverse organisaties uit de zorgsector tekenden de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ op vrijdag 4 november. De betrokken partijen geven in deze overeenkomst aan zich nog méér in te zetten voor verdere verduurzaming in de zorg. Tevens roepen ze andere partijen in de zorg op de Green Deal ook te ondertekenen.

Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid bij Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen was een van de ondertekenaars. ‘De geneesmiddelen sector wil haar verantwoordelijkheid nemen voor het duurzaam produceren, distribueren en inzetten van geneesmiddelen met de best denkbare effecten op de gezondheid. Binnen dit kader levert zij ook graag een bijdrage aan het minimaliseren van de effecten op het milieu. Deze Green Deal 3.0 is een belangrijke vervolgstap in de richting van duurzame zorg, met concretere en ambitieuzere doelen. Dat zoveel partijen door een groene bril naar de zorg kijken, en zich daarmee expliciet verbinden om gezamenlijk een actieve rol te pakken is geweldig.’

Niet meer wegkijken

De organisaties die de nieuwe Green Deal ondertekenden maken zich grote zorgen om de klimaatverandering en de bijdrage die de zorgsector daaraan levert. Daarbij gaat het onder meer over de hoeveelheid CO2 die de zorg uitstoot en de hulpmiddelen die vaak na eenmalig gebruik weer worden weggegooid. ‘We weten dat 7 á 8 % van de CO2-uitstoot in Nederland uit de zorg komt. Dit is om volstrekt legitieme redenen, maar we kunnen niet meer wegkijken. Iedereen moet zijn bijdrage leveren in deze klimaatcrisis, dus aan de slag!’ aldus Minister Kuipers.

Thema's

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Maar tegelijkertijd draagt de zorgsector in Nederland bij aan vervuiling van het milieu. Naast de CO2-uitstoot is de zorg verantwoordelijk voor 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik.

De Green Deal draait om vijf thema’s:

- Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
- Vergroten van kennis & bewustwording;
- Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
- Verminderen van grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
- Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie.

Ondertekening

De Green Deal werd op 4 november ondertekend door een afvaardiging van de leden van de regiegroep van de Green Deal (ActiZ, NLGGZ, NFU, NVZ, VGN, ZN, NVB, MPZ en VWS) en een aantal nauw bij de nieuwe Green Deal betrokken organisaties: KNMP, Patiëntenfederatie Nederland, VIG, TNO, KAMG en de Groene Zorgalliantie. De ondertekenaars roepen andere partijen in het veld op om de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg mede te ondertekenen. Op donderdag 8 december is daarvoor een nieuw landelijk ondertekenmoment.

Lees meer over de Green Deal

Ondertekening Green deal 026