25-08-2021

Carla Vos: ‘Slimme overheid is op toekomst voorbereid’

Carla Vos
‘Sla een brug tussen gezondheidsbeleid en een duurzaam economisch beleid. Investeren in de LSH-sector en gezondheidszorg zorgt voor een duidelijke impuls in de economie en bereidt ons voor op mogelijke pandemieën. Duitsland, Frankrijk en Engeland hebben de stap al gemaakt. Nu de Nederlandse overheid nog.’

Dat zegt Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in reactie op de vijf strategische aanbevelingen van de NL Taskforce Vaccins onder leiding van special envoy Hans Schikan. Op 13 augustus stuurde Schikan zijn adviezen naar de Tweede Kamer, als onderdeel van de Kamerbrief ‘Stand van zaken COVID-19’. Naast de concrete voorstellen die in maart zijn verstuurd aan de Kamer in het rapport ‘Vaccins van productie tot preparedness’, geeft de Taskforce met deze strategische aanbevelingen een terugblik op drie maanden waarin zij aan deze opdracht hebben gewerkt.

Bedrijfsleven betrekken

‘Het afgelopen jaar hebben we geleerd dat het loont om het bedrijfsleven vroegtijdig te betrekken bij mogelijke oplossingen’, zegt Carla Vos, vanuit de VIG aangesloten bij de NL Taskforce Vaccins. ‘De ervaring, kennis en de wijd vertakte netwerken die ieder lid van de Taskforce inbrengt, blijken van onschatbare waarde bij het maken en uitvoeren van concrete projecten.’

Positieve bijwerkingen

Want één ding is zeker: we moeten leren leven met de huidige pandemie, maar ons ook voorbereiden op een mogelijke volgende virusuitbraken. Vos: ‘Dus is het zaak om de positieve bijwerkingen zoals versnelling van processen op bijvoorbeeld het gebied van registratie van de vaccins, maar ook de ongekende samenwerkingen tussen voorheen concurrerende bedrijven, te koesteren en verder uit te bouwen. En laten we niet alleen nadenken en investeren in een plan A, maar ook al anticiperen op een plan B, zodat we flexibel en wendbaar blijven.’

Aantrekkelijk

In Nederland zitten we niet stil. Naast de activiteiten van de Taskforce is gebleken dat Nederland door haar solide vaccinerfgoed en -kennis, maar ook door de sterke positie in logistiek, aantrekkelijk is om investeringen aan te trekken van de huidige vaccinproducenten op Nederlands bodem, zoals Janssen en Moderna. Daarbij zijn er recent voorstellen ingediend bij het Groeifonds op het gebied van pandemic preparedness die ons naar de toekomst toe vanuit een publiek-private samenwerking beter moeten voorbereiden op een volgende pandemie. En de VIG lanceerde het plan ‘Boston aan de Noordzee’, om Nederland gezonder, weerbaarder en welvarender te maken.

Brug slaan

Het is daarom belangrijk om een brug te slaan tussen gezondheidsbeleid en duurzaam economisch beleid, vindt Vos. ‘Wat je ziet is dat in landen om ons heen, zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland, de overheid vergaande stappen zet op dit vlak.’ In Duitsland investeren de ministers van Volksgezondheid en Economische Zaken de komende jaren € 10 miljard in het uitbreiden van de vaccinproductie. In Frankrijk heeft president Macron een ambitieus plan neergelegd waarbij hij meer dan € 7 miljard wil investeren in de life science & health sector. Tot slot concludeert Boris Johnson in het Britse rapport ‘Build back better: our plan for growth’ dat investeren in de LSH-sector en de gezondheidszorg een duidelijke impuls geeft in? de economie.

Toekomstvisie

Wat kan Nederland leren van het buitenland? Vos: ‘Alle activiteiten en initiatieven die nu nog vaak wat versnipperd en gefragmenteerd uit verschillende hoeken komen, moeten we onderbrengen in een langere termijn visie. Een soort kompas vanuit de overheid, waarbij gezondheidsbeleid en duurzaam economisch beleid tot meer synergie leiden.’ Door bijvoorbeeld op een intelligente manier de infrastructuur voor vaccin- en geneesmiddelenproductie te versterken, stelt Vos voor. ‘Daarmee breng je de productie van cruciale vaccins en geneesmiddelen dicht bij huis, én versterken we ook het concurrentievermogen van de biofarmaceutische industrie in Nederland. Met als resultaat economische groei en werkgelegenheid. Hiermee zet je uitdagingen om in kansen en ben je als overheid beter op je toekomst voorbereid.’

PDF France CSIS Healthcare Innovation 2030

PDF UK Life Sciences Vision

PDF Taskforce vaccinproductie – strategische aanbevelingen

Artikel FD ‘Duitsland reserveert vaccins voor toekomstige pandemieën