05-03-2019

CBG voorziet toename ATMP’s

["

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verwacht de komende jaren een toename van de ontwikkeling van zogeheten ATMP\u2019s . Inmiddels zijn dertien van deze gen- en stamceltherapie\u00ebn in Europa toegelaten, maakte het CBG bekend.<\/p>","

In Europa is sinds twaalf jaar speciale regelgeving voor de toelating van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP\u2019s), een verzamelnaam voor een breed scala aan nieuwe behandelingen met gentherapie, celtherapie en weefselmanipulatieproducten. Er zijn 22 aanvragen voor een handelsvergunning gedaan bij de EMA, waarvan er tot nu toe dertien zijn goedgekeurd voor behandeling bij pati\u00ebnten. Het CBG verwacht dat de komende jaren meer therapie\u00ebn worden geregistreerd, dankzij een kennistoename in de wetenschap, techniek en de procedures.<\/p>

Wetenschappelijk advies
<\/strong>Het CBG is lid van het Committee for Advanced Therapies (CAT) van de Europese Geneesmiddelautoriteit (EMA). Dit is een comit\u00e9 dat de kwaliteit, risico\u2019s en werkzaamheid van ATMP\u2019s beoordeelt. Het CAT ontving de afgelopen jaren ruim vijftig aanvragen per jaar voor een wetenschappelijk advies voor deze middelen, vooral voor gentherapie\u00ebn.<\/p>

Genezing mogelijk
<\/strong>De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gelooft dat de ATMP\u2019s enorme potentie hebben om voor een groot aantal aandoeningen oplossingen te bieden. \u2018Dit biedt heel veel mogelijkheden voor pati\u00ebnten. Ik geloof dat een aantal therapie\u00ebn zelfs tot genezing zouden kunnen leiden. En dat zou natuurlijk een enorme stap zijn\u2019, zegt Peter Bertens, senior beleidsadviseur bij VIG. \u2018Bestaande behandelingen werken vaak vooral vertragend op de verdere progressie van de aandoening of symptoomonderdrukkend.\u2019<\/p>

Meer dan injectie
<\/strong>Er is echter nog een veel werk te verzetten op dit vlak. \u2018We moeten nieuwe wegen vinden om met elkaar samen te werken. Veel nieuwe behandelingen omvatten meer dan een simpele injectie of tablet. In een aantal gevallen worden cellen uit een pati\u00ebnt gehaald en opgestuurd naar een fabriek. Hier worden ze gemodificeerd en teruggestuurd naar het ziekenhuis, waar artsen de cellen weer toedienen aan de pati\u00ebnt\u2019, legt Bertens uit. \u2018Deze uitgebreide infrastructuur is nog niet overal goed ingericht. Ook weten we dat er nog nieuwe modellen moeten worden ontwikkeld om de vergoeding van dit type producten goed te regelen.\u2019<\/p>

Handboek
<\/strong>Bertens merkt op dat de leden van de Vereniging in de afgelopen jaren steeds meer belangstelling hebben gekregen voor ATMP\u2019s. \u2018Tien jaar geleden werkte maar een enkel geneesmiddelenbedrijf aan de ontwikkeling van ATMP\u2019s. Maar door de toegenomen wetenschappelijke kennis en technische mogelijkheden hebben bedrijven vol ingezet op de ontwikkeling van dit type producten\u2019, vervolgt Bertens. \u2018Op dit moment werkt ongeveer de helft van onze achterban hier aan. Om hen te helpen bij het opzetten van klinische proeven in Nederland en bij de introductie van ATMP\u2019s op de markt werken wij op dit moment aan een handboek voor onze leden. We hopen dat dit een waardevolle bijdrage kan zijn bij het sneller bij de pati\u00ebnt krijgen van nieuwe gen- en stamcelproducten.\u2019 De presentatie van het handboek wordt dit voorjaar verwacht.<\/p>

CBG-bericht over ATMP\u2019s<\/a><\/p>"]