11-06-2020

CBS: Medicijnprijzen dragen nauwelijks bij aan hogere zorguitgaven

Medicijnprijzen hebben nauwelijks invloed op de hogere zorgkosten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de zorguitgaven in 2019.

Nederland gaf afgelopen jaar 5,2% meer uit aan zorg, wat de grootste stijging is sinds 2009. Dat de uitgaven stijgen, komt voor een belangrijk deel doordat meer mensen gebruikmaken van de zorg. Daarnaast is de groei van de kinderopvang – die ook deel uitmaakt van de zorguitgaven – opvallend, van 4,3 miljard naar 4,8 miljard euro, een stijging van 11%.

Geneesmiddelen
Afgelopen jaar werd 5,3% meer geld uitgegeven aan medicijnen, na onder andere verpleging en verzorging (aandeel in de groei is 25%) en medisch specialistische zorg (aandeel 22%). De stijging aan medicijnuitgaven komt vooral doordat meer mensen medicatie zijn gaan gebruiken.
De kostenstijging in de extramurale farmacie wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het BTW-tarief én de kosten van de invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD), het controlesysteem ter voorkomen van vervalste medicijnen.

Vergrijzing
De CBS-cijfers bevestigen het beeld dat uit een eerdere studie van het statistiekbureau naar voren kwam en zijn in lijn met recent verschenen onderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Deloitte. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de totale medicijnuitgaven weliswaar stijgen, maar dat dit wordt veroorzaakt door een snelle toename van het aantal patiënten, onder meer door de vergrijzing. De kosten per patiënt dalen juist.


CBS: zorguitgaven 2019

Studie Deloitte ‘Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem’