19-02-2019

CBS: Uitgaven volksgezondheid stijgen met 12%

De overheidsuitgaven aan volksgezondheid zijn tussen 2010 en 2017 met 12% gestegen, ofwel € 6 miljard. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De totale overheidsuitgaven bleven over in deze periode vrijwel stabiel.

De stijging van € 6 miljard euro aan volksgezondheid komt door een toename van de uitgaven aan extra- en intramurale medische zorg. Op medische producten, waaronder geneesmiddelen, werd juist bespaard, schrijft het CBS.

Uit de Medicijnmonitor van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen blijkt dat de medicijnuitgaven in de periode 2010-2017 vrijwel stabiel bleven. In 2017 kwamen de uitgaven aan medicijnen uit op € 5,3 miljard.

CBS bericht