06-10-2020

Chiesi, Amgen en Bayer tekenen Green Deal Duurzame Zorg

Chiesi, Amgen en Bayer hebben donderdag tijdens het Congres Duurzame Zorg, hun handtekening gezet onder de Green Deal. Daarmee spreken ze de belofte uit hun bijdrage te leveren aan het halveren van de footprint van de zorg de komende tien jaar.

Binnen de Green Deal werken partijen in de medicijnketen aan vier pijlers: CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren van een gezonde leefomgeving.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP namen in 2019 het voortouw en tekenden namens de branche als een van de eerste partijen uit de geneesmiddelensector de Green Deal. Ook de individuele bedrijven volgden: Roche, Boehringer Ingelheim, Takeda, Janssen en Teva, en nu dus Chiesi, Amgen en Bayer.

Duurzame beweging
‘Wat goed om te zien dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij deze duurzame beweging. Dit is ook hard nodig want we hebben hier met z’n allen een verantwoordelijkheid in. Ook als we willen dat mensen in de toekomst effectief met medicijnen kunnen worden behandeld’, zegt Brigit Segers-Van Soest, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie, een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, BOGIN, Neprofarm en de KNMP. ‘En er liggen hier ook kansen voor de sector, met alle nieuwe samenwerkingsverbanden die op dit gebied nu ontstaan!’

Verspilling medicijnen
Tijdens het online congres – dat meer dan 1.000 bezoekers trok – sprak Van Soest namens de Coalitie Duurzame Farmacie over het tegengaan van verspilling van medicijnen. Ze deelde haar visie op het verduurzamen van de geneesmiddelenketen en deelnemers kregen handelingsperspectieven om zelf met verduurzaming in de medicijnketen aan de slag te gaan. Daar reikte ze drie concrete voorbeelden voor aan:

  1. Doe mee met de landelijke publiekscampagne Geneesmiddelen in het milieu in de Week van Ons Water waarin aandacht wordt gevraagd voor de effecten van geneesmiddelen in het milieu.
  2. Doe mee met kennisdeling tussen zorg- en watersector en word bijvoorbeeld lid van het Consortium antibiotica en medicijnresten uit water.
  3. Laat je inspireren én motiveren door de Inspiratiegids: op weg naar een duurzame farmacieketen (deze verschijnt in de Week van Ons Water op website VIG en is nu al op te vragen via [email protected]).

Waarom tekenen?
Meer weten over de Green Deal en waarom tekenen zo belangrijk is? Bekijk dan deze video met naast onder andere Ralph Blom (General Manager van Chiesi), Wendy Maas (health policy lead bij Roche) en Kahraman Algür (Patient Safety Lead Amgen) die uitleggen waarom zij zich inzetten om de zorg te verduurzamen.

Videoverslag Congres Duurzame Zorg
(Presentatie Brigit van Soest, zie Talkshow 'Pijler 3: Minder medicijnresten in water')