31-10-2021

Chiesi zet zich in voor Co2 neutraal

Green deal duurzame zorg
Chiesi heeft – net als vijftien andere VIG-leden - in 2020 de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. In de Green Deal Duurzame Zorg staan onder andere afspraken om toe te werken naar CO2-neutraliteit en een circulaire bedrijfsvoering.

De Green Deal Duurzame Zorg is een initiatief van de Rijksoverheid en komt voort uit het Klimaatakkoord van de EU. Hierin is vastgelegd dat klimaatdoelstellingen zoals de forse CO2-reductie moeten worden behaald.

Chiesi vindt het essentieel om zich in te zetten voor een beter milieu en CO2-neutraliteit en heeft dit doorgevoerd in haar bedrijfsvoering. Zo gebruikt het bedrijf in haar uitingen geen plastic, hanteert het een groen mobiliteitsbeleid voor werknemers en wordt er tijdens werktijden geen vlees gegeten. Chiesi ondersteunt daarnaast duurzaamheidsprojecten waaronder de wederopbouw van het Bieslandse Bos en herbebossing in Oeganda. ‘Ook in de productie van onze geneesmiddelen zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. We werken graag samen en we werken steeds schoner.’