18-05-2021

Code inspireert geneesmiddelensector bij COVID-19 en duurzaamheid

Code geneesmiddelensector
De 42 lidbedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zijn actief bezig met de sector-Code, die begin 2020 van kracht werd. Dat blijkt uit de zelfevaluaties, die het onafhankelijk Adviescollege onder leiding van André Rouvoet onlangs beoordeelde.

De in Nederland actieve geneesmiddelenbedrijven rapporteerden over 2020 aan de hand van de vier kernwaarden van de Code: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Binnen die vier waarden was speciale aandacht voor h ént thema van 2020: COVID-19. Opvallend is verder dat de sector veel initiatieven ontplooit op het gebied van duurzaamheid.

COVID-19

Een jaar nadat de eerste Nederlander positief testte op het coronavirus, waren er al drie coronavaccins van VIG-leden (Pfizer, AstraZeneca en Janssen) goedgekeurd door medicijnautoriteit EMA. Daarnaast maken veel bedrijven melding van allerlei ondersteunende initiatieven, zoals: patiëntondersteuningsprogramma’s, het ter beschikking stellen van mondkapjes, beademingsapparatuur, zuurstofmeters, personeel en desinfectievloeistof, maar ook financiële bijdragen aan organisaties die hulp bieden aan COVID-19 slachtoffers. Ook was er participatie in grote onderzoeken naar COVID-19 en behandelmethoden.

Door de pandemie ontstond schaarste bij een aantal essentiële geneesmiddelen. Dankzij alerte monitoring en samenwerking met onder meer het ministerie van VWS waren er geen extra medicijntekorten door de coronacrisis. Bedrijven rapporteren in de zelfevaluaties ook over strikte protocollen voor thuiswerken, om de pandemie in te dammen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het faciliteren van goede werkplekken thuis.

Duurzaamheid

Tien lidbedrijven hebben inmiddels de Nationale Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Daarmee beloven zij hun steentje bij te dragen aan halvering van de ecologische footprint in de komende tien jaar. Denk hierbij aan huisvesting (zonnecellen), energiebesparing (LED-verlichting), verduurzaming van het wagenpark, stimulering van fietsen, papierloos werken, plasticvrije verpakking, afvalscheiding en boomplantinitiatieven. Geneesmiddelenbedrijven scoren hoog op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Acht bedrijven zijn opgenomen in de World Index.

Inspireren

Het totaaloverzicht van de zelfevaluaties over 2020 bevat nog andere initiatieven. Het bestuur en Adviescollege van de VIG zijn onder de indruk van de omvang en diversiteit van activiteiten die bedrijven ontplooien.
‘Het is duidelijk dat de Code bedrijven stimuleert om hun invulling aan de vier kernwaarden kritisch te bekijken en verder uit te bouwen’, zegt Sara McCabe, bestuurslid van de VIG. ‘Bedrijven inspireren elkaar ook met praktijkvoorbeelden, dat is heel mooi om te zien. Verder merken we dat de Code het interne debat over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een impuls geeft.’

Groeimodel

‘De Code leeft absoluut binnen de sector’, zegt Andr én Rouvoet. ‘De uitgebreide evaluaties per bedrijf laten dat zien. Ze leiden tot een positief oordeel van het Adviescollege.’
Bestuur, Adviescollege en de leden nemen momenteel de huidige tekst van de Code onder de loep. De Code is te omschrijven als een groeimodel, dat zich ontwikkelt door interne en externe evaluaties.

Code tekst, januari 2020