12-07-2022

Consultatie Global Health Strategy: nog zes weken

Vrouwen; medicijnen; gezondheid, GVS
Wat kan Nederland bijdragen om de gezondheidszorg over de hele wereld te verbeteren? De Nederlandse overheid heeft hiervoor een internetconsultatie geopend. Iedere Nederlander kan tot 22 augustus input geven voor de Global Health Strategy.

Afgelopen april publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het advies ‘Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie’. Hierin wordt het belang van een Nederlandse strategie uiteengezet. Er staan zeven aanbevelingen in voor toekomstig beleid.
De Nederlandse Global Health Strategy moet een strategische en coherente bijdrage leveren aan onze nationale bijdrage aan de wereldgezondheid. Daarbij moet de Nederlandse inzet vraaggestuurd zijn en rekening houden met de unieke expertise die in ons land aanwezig is. In de consultatie wordt input gevraagd op de volgende onderwerpen:

  • de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, mensenrechten en diplomatie;
  • versterking van gezondheidssystemen;
  • pandemische paraatheid;
  • grondstoffen;
  • One Health (mens, dier en omgeving);
  • duurzame financiering;
  • diversen.

Sterker zonder drempels

‘We hebben tijdens de pandemie gezien dat het heel lastig is om mensen in lage- en middeninkomensland te vaccineren’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Vaccins waren er genoeg, zelfs teveel. Maar in de landen zelf bleek de infrastructuur vaak gebrekkig, waren er te weinig mogelijkheden om de vaccins op de juiste temperatuur te bewaren en bleek het ook lastig mensen te informeren over de vaccinaties.’

Vanuit Nederland kunnen we deze situatie verbeteren, bijvoorbeeld door ons te richten op de versterking van de infrastructuur. Maar ook op het politieke vlak kan Nederland veel betekenen, bijvoorbeeld door ervoor te pleiten dat landen geen onnodige exportbeperkingen voor vaccins meer opwerpen.

VIG-reactie

De komende maand werkt de VIG aan een reactie voor de internetconsultatie. Hierbij zal het bureau ook de lessen meenemen die de internationale farmafederatie IFPMA uit de pandemie getrokken heeft.

Meer over de internetconsultatie + reactie indienen