22-01-2024

Coronavaccin heeft 1,4 miljoen levens gered in Europa

Vaccins, corona, flesje

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht vorige week naar buiten dat coronavaccins zeker 1,4 miljoen levens hebben gered in het zogenoemde 'werkgebied Europa', sinds de vaccins op de markt kwamen in december 2020. Dankzij de vaccins is het sterftecijfer met ten minste 57% afgenomen. Het sterftecijfer nam het sterkst af onder de zestigplussers.

De coronavaccinaties waren vooral essentieel voor de bescherming van kwetsbaren in de wintermaanden, meldde de regiodirecteur voor Europa van het WHO, Hans Kluge. Enkel de eerste boosters hebben naar schatting al 700.000 levens gered. Volgens Kluge is het 'absoluut noodzakelijk' dat kwetsbare mensen hun corona- en griepprikken blijven halen.

Najaarsronde vaccinatie

In Nederland hebben ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik gekregen in de najaarsronde van 2023, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor 60-plussers is de vaccinatiegraad gemiddeld 50,5%; dat is 8,5% lager dan de najaarsronde in 2022. In de leeftijdsgroep 80-84 jaar is de vaccinatiegraad het hoogst. In die categorie liet 2 op de 3 mensen zich vaccineren.

Bewezen bescherming

Het vaccin draagt bij aan de bescherming tegen ernstige ziekte door corona. Dit is terug te zien in de resultaten van het onderzoek naar ziekenhuis- en intensive care-opnames als gevolg van COVID-19 in relatie tot de vaccinatiestatus van de mensen die zijn opgenomen. Mensen die in het najaar de herhaalprik haalden, hadden 77% minder kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden dan mensen die al wel eerder waren gevaccineerd, maar de herhaalprik in het najaar niet haalden.

Samenleving blijvend beschermen

‘De cijfers benadrukken het belang van coronavaccins, met name voor ouderen en de meest kwetsbare mensen’, meent Kluge. ‘Het virus is nog niet verdwenen. We hebben er alleen mee leren leven. Een groot deel van de samenleving heeft een zekere mate van immuniteit verworven, door vaccinatie, infectie of beide. Thuisblijven bij symptomen van een covid-infectie en herhaalprikken halen blijft het advies om de samenleving te beschermen tegen het virus.’

Medische preventie verankeren

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderstreept het belang van preventie, waartoe ook vaccins en andere vormen van medische preventie behoren. In een open brief aan informateur Ronald Plasterk drong de VIG in december aan op wettelijke verankering van medische preventie in het Preventieakkoord én op structureel budget voor kosteneffectieve vaccinaties.