07-04-2020

COVID-19-kernteam brengt knelpunten klinisch onderzoek in kaart

De uitbraak van COVID-19 legt grote druk op de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg voor coronapatiënten heeft nu absolute prioriteit. Maar andere zaken, zoals de opzet, toetsing en uitvoering van klinisch onderzoek, komen daardoor vaak op een tweede plaats.

Ondanks richtlijnen van de CCMO, EMA, EFPIA en andere organisaties, is er veel onduidelijkheid te zijn over hoe er in deze situatie het beste gehandeld kan worden, zo blijkt uit eerste, snelle inventarisatie onder onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, geneesmiddelenbedrijven en CRO’s. Dat heeft niet alleen op de korte termijn impact op klinische studies, maar ook op de geneesmiddelenvoorziening op de middellange termijn.

Knelpunten
Om de voortgang en kwaliteit van klinisch onderzoek in Nederland voor de toekomst veilig te stellen, heeft het COVID-19-kernteam van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) een enquête opgesteld. Na analyse van de resultaten ontstaat er een helder overzicht van knelpunten. Deze worden omgezet in acties die moeten bijdragen aan de harmonisatie van klinisch onderzoek in Nederland.

Enquête
De enquête is momenteel ingevuld door ruim 160 werknemers binnen klinisch onderzoek. ‘Wij hopen dat andere betrokkenen bij klinisch onderzoek dit voorbeeld volgen’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en lid van het algemeen bestuur van DCRF. De enquête kan worden aangevraagd via [email protected]. Dit kan nog tot en met donderdag 9 april om 17:00 uur.

DCRF buigt zich over impact corona op klinisch onderzoek