24-03-2020

DCRF buigt zich over impact corona op klinisch onderzoek

Om de voortgang en kwaliteit van klinisch onderzoek in de toekomst veilig te stellen, heeft de DCRF een COVID-19 kernteam opgericht. Het team inventariseert de huidige knelpunten die optreden bij klinisch onderzoek als gevolg van de coronapandemie.

‘De focus in ziekenhuizen ligt nu uiteraard bij de meest urgente zorg, maar we maken ons wel zorgen over de voortgang van startende en lopende klinische onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe kankermedicijnen’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en lid van het algemeen bestuur van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Signalen uit het veld
‘We ontvangen veel signalen over problemen die ontstaan door de uitbraak van het coronavirus en de effecten daarvan op de uitvoering van klinische studies’, geeft Vos aan. Voorbeelden hiervan zijn: de aflevering van onderzoeksmedicatie, proefpersonen die niet naar de onderzoekslocatie kunnen komen waardoor bepaalde onderzoeksprocedures niet uitgevoerd kunnen worden, en het uitstellen van monitoringactiviteiten.

Geneesmiddelenvoorziening
Vanuit een eerste, snelle inventarisatie bij onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, geneesmiddelenbedrijven en CRO’s is een divers beeld gekomen over de wijze waarop de betrokken partijen omgaan met de huidige crisissituatie, geeft Vos aan. ‘Dat heeft niet alleen op de korte termijn impact op klinische studies, maar ook op de geneesmiddelenvoorziening op de middellange termijn. Dat verdient nu absoluut onze aandacht.’

Impact beperken
Om de voortgang en kwaliteit van het klinisch onderzoek veilig te stellen, heeft de DCRF een COVID-19 kernteam opgericht dat zich vooral gaat richten op harmonisatie van richtlijnen voor klinisch onderzoek. ‘Later deze week zetten we een brede enquête uit onder alle stakeholders. Op basis daarvan definieert het kernteam een aantal concrete acties, met als doel de impact van COVID-19 op klinisch onderzoek zoveel mogelijk beperken’, aldus Vos.