20-12-2022

De meerwaarde van de geneesmiddelensector voor patiënten en samenleving

Report to society
De biofarmaceutische sector is één van de drijvende krachten van de Belgische economie. Maar de sector staat ook voor heel wat uitdagingen. Met haar Report to Society beschrijft pharma.be, de zusterorganisatie van de VIG in België, de meerwaarde die de sector heeft voor patiënten en samenleving.

'De belangrijkste maatschappelijke bijdrage van de biofarmaceutische industrie is onmiskenbaar dat zij nieuwe behandelingen ontwikkelt die de gezondheid van patiënten verbeteren’, zegt Caroline Ven, CEO van pharma.be, in het voorwoord van het overzicht. ‘Tijdens de COVID-19-pandemie ging heel wat aandacht van het gezondheidssysteem naar het bestrijden en beheersen van dit virus. Het aantal nieuw terugbetaalde geneesmiddelen viel daardoor in 2020 drastisch terug. In 2021 vond een forse inhaalbeweging plaats van de dossiers die door COVID-19 on hold werden gezet. We stellen vooral een sterke toename vast van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en geneesmiddelen met een therapeutische meerwaarde. Deze bieden hoop aan patiënten waarvoor tot dan nog geen afdoende behandeling beschikbaar was.’

Het belang van intellectueel eigendomsrecht

Ook wijdt de CEO uit over het belang van intellectuele eigendomsrechten en de kritiek op de octrooien op de COVID-19 vaccins. Zij zouden een snelle, wereldwijde vaccinatiecampagne in de weg staan. ‘Niets is minder waar’, aldus Ven. ‘De snelle en bijna revolutionaire ontwikkelingen op het vlak van geneesmiddelenonderzoek zouden niet mogelijk zijn zonder intellectuele eigendomsrechten. Zij laten toe dat gedurende een beperkte tijd de uitvinding van het bedrijf dat het geneesmiddel heeft ontwikkeld, wordt beschermd. In ruil dient de uitvinding beschreven en gepubliceerd te worden, zodat deze kennis wel met anderen wordt gedeeld. Zonder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zouden dure en onzekere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden afgeremd of zelfs niet worden opgestart.’

Lees het volledige Report to Society van pharma.be