07-02-2022

De onmisbare rol die naasten spelen in het leven van mensen met kanker

Schermafbeelding 2022 04 29 om 15 30 45
Bij de diagnose kanker ligt de nadruk vooral op wat dit betekent voor de patiënt. Maar in het omgaan en leven met kanker zijn naasten van cruciaal belang en een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg. Daarom hebben Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) en Gilead Sciences op de Dag van de Mantelzorg 2021 een gezamenlijke online campagne gelanceerd waarin zij aandacht vragen voor naasten van mensen die leven met kanker.

Mensen die leven met kanker en hun omgeving hebben heel wat te verduren en hebben vaak veel hulp nodig. Het is belangrijk dat niet alleen de persoon die leeft met kanker begeleiding en ondersteuning krijgt bij het omgaan met de gevolgen van kanker op het leven, maar ook zijn of haar naaste.

Een naaste kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt, maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet.
Ook zij verdienen een goede begeleiding en een luisterend oor. Hierdoor kunnen zij de meest waardevolle ondersteuning geven in aanvulling op de medische zorg die de patiënt krijgt. Een behandeling alleen is vaak niet genoeg. Sterker nog: in sommige gevallen kan de patiënt een behandeling alleen doorlopen als hij of zij daarbij wordt ondersteund door een naaste.

Dat is waarom Stichting OOK zich met ondersteuning van Gilead Sciences inzet voor mensen die leven met kanker èn hun naasten.

Kijk voor meer informatie op: www.mantelzorgbijkanker.nl