04-02-2020

Deloitte: Rendement geneesmiddelenbedrijven daalt verder

Het rendement op investeringen van geneesmiddelenbedrijven is het afgelopen jaar opnieuw verder afgenomen. Het rendement op R&D daalde tot 1,8%. Daarmee zet de dalende trend door. In 2010 bedroeg het rendement nog 10,1%.

Dat blijkt uit een analyse van Deloitte UK. Onderzoeker Mark Stockbridge presenteerde de resultaten op 28 januari aan de leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Deloitte voert al tien jaar een studie uit onder een groep van de twaalf grootste innovatieve geneesmiddelenbedrijven. Ze onderzoeken wat het rendement is van deze bedrijven op de core business van hun bedrijf: het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

Minder geneesmiddelen
Het rendement kan je grofweg berekenen met drie componenten: hoeveel nieuwe geneesmiddelen brengt een bedrijf op de markt, hoeveel verdienen ze hiermee en hoeveel geld heeft het gekost om die geneesmiddelen te ontwikkelen. Deloitte signaleert dat grote geneesmiddelenbedrijven gemiddeld minder nieuwe geneesmiddelen op de markt brengen. Dit komt onder andere doordat de markt meer is gefragmenteerd, maar ook omdat er meer onderzoek ‘mislukt’ in de laatste fase. Verder daalt de omzet per geneesmiddel, in 2010 was deze nog gemiddeld 816 miljoen dollar, tegen 376 miljoen dollar in 2019.

Hogere ontwikkelingskosten
Een ander cijfer dat bijdraagt aan de dalende rendementen, zijn de toegenomen kosten om een nieuw medicijn te ontwikkelen. In 2010 kostte het gemiddeld nog 1,188 miljard dollar om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen. In 2019 is dit gegroeid tot 1,981 miljard dollar.

ROI
Het rendement op investeringen is een belangrijk kengetal voor beleggers. Een rendement van 10% is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor beleggers, volgens Deloitte. Voortdurende investeringen zijn nodig om innovatie te waarborgen. Volgens Stockbridge zitten grote geneesmiddelenbedrijven met een innovatiecrisis. Als het rendement niet hoog genoeg is, zullen (te) weinig kapitaalschieters nog investeren in een geneesmiddelenbedrijf. Dat kan op lange termijn desastreus zijn voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Zorgen
Er is volgens Stockbridge veel aandacht voor het einde van de levenscyclus van geneesmiddelen, zoals prijzen, inkoop en gebruik, maar wordt vaak vergeten wat er allemaal nodig is voordat een geneesmiddel op de markt komt. De deelnemers van de bijeenkomst deelden Stockbridges zorgen over de perceptie over de geneesmiddelensector met hoge prijzen en winsten, versus de teruglopende rendementen. Zo lang patiënten nog toegang hebben tot nieuwe geneesmiddelen, is er ogenschijnlijk geen probleem, maar voor de lange termijn zal er wel wat moeten veranderen. Initiatieven als FairMedicine laten zien dat een alternatief businessmodel vinden is nog niet zo makkelijk is.

Twaalf bedrijven
Deloitte keek naar de periode van 2010 tot en met 2019. In het onderzoek zijn data betrokken van twaalf grote farmaceuten: Pfizer, Roche, Novartis, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck & Co, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Takeda en Amgen.

Rapport Deloitte: Ten years on; measuring the return from pharmaceutical innovation 2019