10-08-2021

Deur naar brede inzet DNA-test staat open

Het in een vroeg stadium opsporen van de genetische code van tumorcellen kan veel goedkoper dan tot nu toe gedacht, zo meldt het Financiële Dagblad. Het is met één uitgebreide DNA-test (Whole Genome Sequencing) mogelijk om te achterhalen of patiënten met kanker baat hebben bij bepaalde nieuwe medicijnen.

Dit blijkt uit onderzoek van het kankeronderzoeksinstituut Antoni van Leeuwenhoek (AVL) dat maandag verscheen in Nature Medicine.

Onmisbaar
De eenmalige inzet van de test, die 2500 euro kost, is een meevaller, omdat herhaling niet meer nodig is. ‘Het resultaat van dit onderzoek brengt bredere toepassing van de WGS-techniek een stap dichterbij, zegt hoofdonderzoeker Emile Voest van het AVL in het FD. Geavanceerde DNA- diagnostiek is volgens hem onmisbaar voor een nieuwe generatie kankerbehandelingen.
Met de persoonlijke, uitgebreide DNA-test is meer maatwerk mogelijk in de behandeling voor patiënten met (uitgezaaide) kanker.

Brede inzet
‘Nu blijkt dat één test in de meeste gevallen genoeg is, staat de deur naar een brede inzet van WGS wagenwijd open. We kunnen niet meer uitleggen aan patiënten dat ze geen toegang hebben tot voor hen onmisbare medische ontwikkelingen, met zicht op een mogelijke behandeling. Daarnaast levert DNA-diagnostiek een belangrijke bijdrage aan het gepast gebruik van geneesmiddelen en daarmee aan de betaalbaarheid van de zorg’, aldus Dineke Amsing, manager Toelating & Goed Gebruik Geneesmiddelen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Slechte toegang
Patiënten met (uitgezaaide) kanker blijken slechte toegang te hebben tot de uitgebreide, persoonlijke DNA-test. Na de aanname van de initiatief nota van Leonie Sazias (50plus), Haike Veldman (VVD) en Joba van de Berg (CDA) is voor een zeer beperkte groep patiënten voorlopige vergoeding geregeld. Deze zomer diende Liane de Haan (fractie Den Haan), samen met Attje Kuiken (PvdA), met succes een voorstel in om de vergoeding van brede moleculaire DNA-diagnostiek voor patiënten alsnog zo snel mogelijk te regelen.
Het Zorginstituut heeft in haar recent gepubliceerde advies het belang aangegeven om met een gericht plan van aanpak moleculaire diagnostiek blijvend te verankeren in ons zorgsysteem.

Zie bijlagen: