14-02-2023

Dineke Amsing: ‘Voorkomen is beter dan genezen, én goedkoper’

Vaccins vaccinatie
De overheid zet zich met het Nationaal Preventieakkoord in om Nederlanders gezonder te maken. Dit doet ze vooral door het stimuleren van een gezonde levensstijl en het realiseren van een groene, beweegvriendelijke leefomgeving. Maar om Nederland écht gezonder te maken, is het belangrijk om ook breed in te zetten op medische preventie, en daarmee op het voorkomen van ziektes en vroege opsporing.

‘Nederland laat op het vaccinatiedossier al jarenlang gezondheidswinst liggen’, aldus Dineke Amsing, manager Strategisch Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Voorkomen is écht beter dan genezen, en ook nog eens goedkoper. Vaccinaties zijn het meest effectief om besmetting van infectieziekten te voorkomen, zoals tijdens de coronapandemie is gebleken. Helaas duurt het – doordat ons zorgstelsel sterk versnipperd is – gemiddeld negen jaar voor nieuw vaccin kan worden ingezet. De VIG pleit daarom voor een verbetering van het vaccinatiestelsel.’

Onderbelicht

Het kabinet heeft bovenop het preventieakkoord en de dementiestrategie ook €300 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek en behandelingen van de drie volksziektes kanker, dementie en obesitas. Maar ook in dit voorstel blijft de rol van medische preventie onderbelicht. Terwijl de impact en het ziekteverloop van deze ziektes enorm kunnen worden teruggedrongen door de inzet van medische preventie.

Voorspellen

Zo is het dankzij vroegdiagnostiek mogelijk om al in een zeer vroeg stadium Alzheimer te diagnosticeren, waardoor patiënten tijdig hun leefstijl kunnen aanpassen. En dankzij moleculaire diagnostiek kunnen genetische eigenschappen - die belangrijk zijn voor de diagnose, prognose en behandeling - van tumoren in kaart worden gebracht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te voorspellen hoe gevoelig een patiënt is voor bepaalde geneesmiddelen. Vervolgens kan de patiënt door gepast geneesmiddelengebruik - het juiste geneesmiddel, voor de juiste patiënt, in de juiste dosering op het juiste moment - een gepersonaliseerde behandeling krijgen.

Gemiste kans

De inzet van medische preventie is nog niet verankerd in nationale akkoorden en programma’s. ‘Een gemiste kans’, zegt Amsing. ‘De VIG roept het kabinet daarom op om met de geneesmiddelensector in gesprek te gaan, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat medische preventie een standaard onderdeel kan worden van het Nationaal Preventieakkoord.’

Lees meer in het VIG position paper: Voorkomen is beter dan genezen