29-01-2019

DNA-analyse helpt bij keuze behandeling patiënten met uitgezaaide borstkanker

Met DNA-analyse is het mogelijk om patiënten met uitgezaaide borstkanker voor doelgerichte therapieën te identificeren. Dit meldt de nieuwsbrief van de Hartwig Medical Foundation over onderzoek van Lindsay Angus naar tumorweefsel van borstkankerpatiënten.

Patiënten met uitgezaaide borstkanker krijgen meestal hormoontherapie of chemotherapie. Arts-onderzoeker Lindsay Angus van het Erasmus MConderzocht of het ook mogelijk is om op basis van het tumor-DNA van te bepalen of doelgerichte therapieën tegen uitgezaaide borstkanker in te zetten. Angus: ‘Daarom onderzochten we het tumor-DNA van uitgezaaide borstkanker.’

Verschil met primaire tumoren
Over tumor-DNA van niet-uitgezaaide (primaire) borsttumoren is al veel gepubliceerd. Angus vroeg zich af waarin het tumor-DNA van uitzaaide borstkanker verschilt van het DNA van primaire tumoren. Dat kon ze achterhalen uit de biopten van uitgezaaide borstkanker die zijn verzameld binnen de CPCT-02-studie waaraan 41 Nederlandse ziekenhuizen tumorweefsel meededen. De Hartwig Medical Foundation in Amsterdam las het tumor-DNA van 442 patiënten uit. ‘Wij vergeleken dit DNA vervolgens met het DNA van 560 primaire borsttumoren, afkomstig uit een eerdere studie’, aldus Angus.

Veel mutaties
Bij de analyse vonden de onderzoekers bijvoorbeeld groepen patiënten die in theorie baat kunnen hebben van doelgerichte therapieën. ‘We zagen bijvoorbeeld patiënten met een hoge tumor mutational burden, ofwel erg veel mutaties in het DNA’, vertelt Angus. ‘We weten dat dit soort tumoren vaak gevoelig zijn voor immuuntherapie.’

Andere patiënten
Er is vooral onderzoek gedaan naar het effect van immuuntherapie in zogenoemde triple-negatieve borsttumoren. ‘In de uitgezaaide setting zagen we dat een hoge tumor mutational burden even vaak bij andere borstkankertypes voorkomt,’ merkt Angus op. ‘Dat is interessant, mogelijk komen dus ook andere patiënten met uitgezaaide borstkanker in aanmerking voor immuuntherapie.’

Hartwig Medical Foundation
Lindsay Angus is enthousiast over het onderzoek met de databank van de Hartwig Medical Foundation. In deze databank worden alle genetische én klinische data, waaronder behandeluitkomsten, van patiënten met uitgezaaide kanker in Nederland verzameld. De DNA-data zijn toegankelijk voor onderzoekers.

Schat aan informatie
Angus: ‘Dat tumor-DNA biedt zo’n schat aan informatie; daar kunnen we veel meer mee. We geven nu een algeheel overzicht van het hele cohort, maar we kunnen ook naar specifieke groepen patiënten gaan kijken die met eenzelfde soort geneesmiddel behandeld zijn na het biopt, en onderzoeken of bepaalde eigenschappen resistentie of juist gevoeligheid voorspellen voor specifieke geneesmiddelen. We gaan in het Erasmus MC zeker snel om tafel zitten om te bepalen welke vragen we nog meer willen beantwoorden.’

Hartwig Medical Foundation