22-11-2022

Doorpakken nodig voor ‘Nederland als medicijnhub’

Nederland als Europese medicijnhub
Als alle partijen in de Life Sciences & Health (LSH) sector beter samenwerken, groeit Nederland binnen Europa uit tot een toonaangevend land voor medicijnontwikkeling en -productie. Een nieuwe brochure van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) gaat hier dieper op in.

‘Voor zo’n positie is een breed gedragen lange termijn visie van de overheid nodig, zodat bedrijven in ons land commitment zien om écht uit te groeien tot zo’n hub’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de VIG.

Nieuw beleid nodig

‘De overheid investeert de komende jaren honderden miljoenen in de sector via het Groeifonds, daar zijn we erg blij mee’, vervolgt Vos. ‘Maar het gaat niet alleen om geld. We kunnen de samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijven nog verder versterken, en knelpunten identificeren en oplossen. Daarvoor is het nodig dat alle partijen daadwerkelijk dóórpakken.’

Tussenstand

Een handelsmissie naar Boston in 2019 gaf een stevige impuls aan de doorontwikkeling van een Nederlands LSH-ecosysteem, een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden, financiers en andere organisaties die daarbij een rol spelen.
Drie jaar later is er veel bereikt. De VIG maakte een rondgang langs een aantal sleutelspelers in de sector en bundelde hun indrukken in de brochure Nederland als Europese medicijnhub. Hans Schikan (topsector LSH), Bart Scheerder (UMC Groningen), Dinko Valerio (oprichter van Crucell) en Eline van Beest (Hybridize Therapeutics) kregen de vraag hoe het met de sector in Nederland gaat.

Gewenste acties

De rondgang leverde veel positiefs op. Zo zien de geïnterviewden de sector steeds verder groeien. Toch zijn er nog knelpunten die om een snelle aanpak vragen:

  • alle partijen in het ecosysteem moeten een gezamenlijk beeld hebben van de route van een medicijn van laboratorium naar de patiënt, maar ook van eigen kunde en beperkingen;
  • academici dienen niet alleen te worden afgerekend op wetenschappelijke publicaties en het binnenhalen van onderzoekbeurzen, maar ook op het verkrijgen van patenten;
  • er is weliswaar veel ondersteuning van startups, maar doorgroei blijkt lastiger;
  • ook tussen de diverse fasen van klinisch onderzoek zijn bottlenecks;
  • over valorisatie en commercialisatie wordt doorgaans te licht gedacht.

Connected metropolis

Naast het oplossen van bovenstaande knelpunten ziet de VIG twee belangrijke versnellers om tot een effectieve samenwerking te komen. Ten eerste kent Nederland regionaal een aantal toonaangevende Science Parks, zoals in Leiden en Oss. Om als land te excelleren, zijn prikkels nodig die de samenwerking tussen deze regio’s verder verbetert. Met als doel internationale erkenning te krijgen als een land dat samenwerkt als één grote, onderling verbonden stedelijke omgeving: een connected metropolis. En als tweede is helder dat medicijnontwikkeling diverse ministeries raakt, met name EZK, VWS, I&W en OCW. Het is dan ook van groot belang dat zij een gezamenlijke lange termijn overheidsvisie ontwikkelen, omdat het investeren in en ontwikkelen van medicijnen ook vraagt om een lange termijn planning.

‘We zijn al goed op weg en kunnen er met een extra zetje ook snel komen’, zegt Vos.

Download de brochure ‘Nederland als Europese medicijnhub’

Download position paper VIG voor begrotingsbehandeling van ministerie van Economische Zaken en Klimaat