17-03-2020

Dossier gentherapie geeft overzicht ontwikkelingen en mogelijkheden

Gentherapie
De ontwikkelingen in de gentherapie gaan hard. Op dit moment worden ongeveer 350 gentherapieën onderzocht in klinische proeven. 32 Daarvan bevinden zich in de laatste fase van onderzoek. Naar verwachting komen verschillende gentherapieën de komende jaren beschikbaar voor patiënten.

Op initiatief van de VSOP en de Patiëntenfederatie Nederland heeft de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een online dossier uitgebracht over gentherapie. In zes artikelen wordt een overzicht gegeven van de toepassingen van gentherapie, mogelijkheden en beloftes voor de toekomst.

Help, ik ben besmet!

Behalve het dossier over gentherapie heeft de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij ook een tweede publicatie uitgebracht. In een zeer actuele uitgave geven wetenschappers van verschillende universiteiten en instanties een overzicht van de infectieziektebestrijding in Nederland. Vragen over hoe de samenleving zich kan voorbereiden op een uitbraak zoals die van het coronavirus, hoe uitbraken worden voorspelt en wat we kunnen leren van het verleden komen aan de orde. Het cahier is als PDF (gratis) te downloaden via www.biomaatschappij.nl\/product\/help-ik-ben-besmet