23-03-2021

Drie adviezen voor verkenners en nieuwe Kamerleden

Binnenhof hofvijfer tweede kamer
De kiezer heeft gesproken, de stemmen geteld. Nu zijn de verkenners aan zet. Drie adviezen over hoe we Nederland koploper maken op het gebied van gezondheid, duurzame economie en biotechnologie.

‘Alles begint met een goede gezondheid, daarvan hoeft niemand overtuigd te worden middenin de coronapandemie. Laat gezondheid en preventie ook prioriteit blijven in een nieuwe kabinetsperiode’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In de Toekomstagenda Geneesmiddelen 2021-2025 zijn hierover ambities geformuleerd voor de komende vier jaar. ‘De lat ligt hoog, we willen een hoger niveau van gezondheid, betere toegang tot nieuwe medicatie en van Nederland d én medicijnhub van Europa maken.’

Beter en langer leven

‘In 2040 willen we tenminste vijf jaar in goede gezondheid erbij’, zegt Schouw. ‘Dat klinkt ver weg, maar we moeten daar nú in investeren. Denk aan de bestrijding van dementie, antibioticaresistentie en duizenden ziektes waar nu nog geen geneesmiddelen voor zijn.’ Cruciaal daarbij is het verzamelen van data, zodat ziekten beter voorspelbaar zijn. En een belangrijk middel om scherper te sturen op zinnige en effectieve zorg. ‘Velen zorgpartijen zijn hiervan overtuigd, aan het toekomstige kabinet de taak om echt werk te maken van regie op registers.’

Snelle toegang

Nederlandse patiënten moeten sneller beschikken over de beste behandelingen die dringend nodig zijn. De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen in Nederland loopt achteruit zoals blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Schouw: ‘Als Nederland koploper wil worden op het gebied van snelle en brede toegang, dan moeten de procedures sneller, onnodige regelgeving overboord en toelatingsprocedures gelijktijdig plaats vinden en niet na elkaar. Minder bureaucratie voor meer gezondheid’.

Investeren in Life Sciences & Health

Biotechnologie is, samen met kunstmatige intelligentie, de motor van de vierde industriële revolutie. En de basis voor baanbrekende innovaties op het gebied van genezing, naast voeding en verduurzaming. Schouw: ‘Nederland kan een voortrekkersrol vervullen bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe vaccins en geneesmiddelen. We hebben de kennis, kunde en infrastructuur om koploper te zijn van Europa. Noodzakelijk daarvoor is een voorspelbaar, transparant en consistent overheidsbeleid.’

Samenwerken

We werken graag met nieuwe Kamerleden én andere zorgpartijen samen aan een toekomstbestendige zorg, met brede en snelle toegang tot nieuwe, soms levensreddende medicijnen. In onze Toekomstagenda Geneesmiddelen 2021-2025 staat hoe we deze ambities willen realiseren.

Toekomstagenda Geneesmiddelen 2021-2025