28-03-2023

Drie nieuwe uitgaven van Platform Zó werkt de zorg

Zo werkt de zorg logo
Vanaf nu is het overal verkrijgbaar: het nieuwe boek over het zorgstelsel in Nederland, ‘Zó werkt de zorg in Nederland’. ‘Dit boek is hét naslagwerk voor de zorg in Nederland, zegt Merit Boersma, woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).’ Het geeft een betrouwbaar en neutraal overzicht en inzicht voor iedereen die wil weten hoe de zorg werkt. ‘

Een twintigtal publieke en private partijen, waaronder de VIG, werken meerjarig met elkaar samen in het Platform Zo Werkt de Zorg. Het Platform wil het zorgdebat in Nederland voeden met feiten en overzichtelijke visualisaties van de gezondheidszorg. Afgelopen week presenteerde het Platform een drietal nieuwe uitgaven. Het boek Zó werkt de zorg in Nederland legt het Nederlands zorgstelsel uit in 48 visualisaties. Het is een geheel herziene versie van de editie uit 2018 met actuele cijfers en nieuwe accenten, zoals trends op de arbeidsmarkt, preventie, kwaliteit en bijzondere vergoedingsregels.

Personeelstekort

Ook bracht het Platform de Gids ‘Oplossingen voor het tekort aan medewerkers in de zorg’ uit. In de Gids staan de belangrijkste oplossingen voor het personeelstekort, gebundeld uit zes rapporten. Het gaat onder meer om brede analyses en oplossingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) , de Sociaal Economische Raad (SER) en de VIG. ‘Verlaging van het personeelstekort in de zorg’ (juli 2022) laat zien hoe het personeelstekort in de zorg kan verminderen door interventies met geneesmiddelen en vaccins. ‘De onderzoekers hebben eerst uitgerekend hoeveel banen zijn bespaard met bestaande medische interventies, zoals vaccins’, licht Boersma toe. ‘Vervolgens hebben ze bekeken hoe die interventies ook in de toekomst kunnen bijdragen aan het verlagen van het personeelstekort. Dit varieert van de inzet van slimme medicijndispensers tot het overschakelen van intraveneuze naar orale geneesmiddelen. Door dit soort oplossingen in te zetten, kunnen patiënten sneller naar huis en wordt de zorg minder belast.’

Mythen

Als kers op de taart ontwikkelde het Platform ook een ‘Mythenkaart over de zorg’. Hierop staan elf mythen, inclusief een feitelijke onderbouwing van hoe het echt zit. ‘Een hardnekkige mythe bijvoorbeeld is dat de zorgkosten de afgelopen jaren vooral gestegen zijn door geneesmiddelen’, vertelt Boersma. ‘En dat terwijl het aandeel geneesmiddelen in de totale zorgkosten juist is gedaald. In de Mythenkaart zijn de juiste feiten even op een rij gezet.’

Het boek Zó werkt de zorg in Nederland is te koop via de website van de Argumentenfabriek.